Tin tức và sự kiện

04/12/2021 428

Hội nghị Cố vấn học tập năm học 2021 – 2022

Ngày 04/12, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Cố vấn học tập năm học 2021 – 2022 bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến E-learning của Trường với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Trường, lãnh đạo các Phòng, Khoa liên quan và giảng viên đang phụ trách công tác Cố vấn học tập (CVHT) năm học 2021 – 2022.

Điểm cầu chính tại phòng họp Hiệu bộ và chương trình trên hệ thống họp trực tuyến

Hội nghị CVHT là chương trình để tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện hoạt động CVHT trong năm học 2020 - 2021 theo quy định của Nhà trường, từ đó kịp thời nắm bắt thông tin về quá trình triển khai thực hiện để hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CVHT trong năm học 2021 – 2022.

ThS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị

Chương trình Hội nghị CVHT đã báo cáo kết quả hoạt động CVHT trong năm học 2020 - 2021; thảo luận và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CVHT trong năm học 2021 – 2022. Đồng thời, Hội nghị còn tập huấn một số nội dung cơ bản cho đội ngũ giảng viên phụ trách hoạt động CVHT trong Nhà trường và khen thưởng cho 32 viên chức có thành tích xuất sắc trong công tác CVHT trong năm học 2020 - 2021.

Tập huấn một số nội dung cơ bản về nhiệm vụ CVHT

Hội nghị hướng đến nâng cao hiệu quả hệ thống đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường. Đồng thời cung cấp kiến thức, thông tin cho đội ngũ cố vấn học tập thực hiện tốt vai trò cố vấn học tập và hỗ trợ đào tạo, nâng cao vai trò của đội ngũ cố vấn học tập trong công tác cố vấn cho sinh viên, học viên.

Tin, ảnh: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia