Tin tức và sự kiện

16/10/2021 444

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2016-2021

Với chức năng “Đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ và phục vụ cộng đồng”, trong những năm qua  Trường Đại học Đồng Tháp đã triển khai cho cán bộ, giảng viên và người học tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ; đặc biệt là triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.

Trong giai đoạn 2016-2021, Trường Đại học Đồng Tháp đã triển khai thực hiện 178 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, công bố 121 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có 01 bài báo thuộc danh mục Web of Science.

Ngoài ra, để khuyến khích và tạo động lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, Nhà trường đã tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường nhằm xét chọn các đề tài có chất lượng tốt nhất để gửi tham gia xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Trong giai đoạn 2016-2021, Trường Đại học Đồng Tháp đã gửi 15 đề tài tham gia xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ. Liên tiếp 04 năm 2017- 2018- 2019-2020 (năm 2021 đang xét giải), Nhà trường đều có đề tài được xét chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ và có 13 đề tài đạt Giải thưởng gồm 04 giải Nhì, 04 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Đây là thành tích rất đáng tự hào của sinh viên một trường đại học “khuất nẻo” vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành tích này đã góp phần khẳng định vị thế và năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp tham dự Lễ tổng kết và trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ” năm 2018

Để đạt được những thành tích trên, Trường Đại học Đồng Tháp đã có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ giảng viên và sinh viên tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, Nhà trường còn tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, tổ chức báo cáo chuyên đề, các câu lạc bộ sinh hoạt học thuật,… Đây là nền tảng, động lực cho các giảng viên và sinh viên tiếp tục tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ trong những năm tiếp theo.

Tin bài: Thanh HảiXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia