Tin tức và sự kiện

18/09/2021 959

Tập huấn thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sáng ngày 18/9, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với các chuyên gia của Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa Tập huấn thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với sự hướng dẫn của NGƯT.PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng Ban ĐBCLGD và ThS. Trần Thị Hà Vân, Ban ĐBCLGD, Đại học Đà Nẵng, cùng sự tham gia của 150 cán bộ, giảng viên chủ chốt.

Chương trình tập huấn trực tuyến

Nội dung tập huấn thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo (CTĐT) bao gồm: Hướng dẫn xây dựng/rà soát được CĐR của CTĐT; xây dựng/rà soát được CĐR của 01 học phần, hướng đến việc đạt được 01 CĐR của CTĐT cụ thể; xây dựng được các PI (Performance Indicator) cho 1 CĐR của CTĐT; xây dựng và phân tích được các ma trận liên kết giữa các học phần với các PI và CĐR của CTĐT; hướng dẫn liên kết được các thành phần của đề cương chi tiết học phần với việc đo lường đánh giá CĐR; xây dựng 01 bài kiểm tra và phương pháp đánh giá phù hợp nhằm phục vụ việc đo lường đánh giá mức đạt được CĐR của CTĐT và PI; xây dựng được các Kế hoạch đánh giá CĐR của CTĐT; đánh giá mức độ người học đạt được CĐR của CTĐT.

Điểm cầu chương trình tập huấn tại Trường Đại học Đồng Tháp

Chương trình tập huấn được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18-19/9 với hình thức trực tuyến, tại 2 điểm cầu chính tại Trường Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Đồng Tháp, cán bộ giảng viên có thể tham gia bằng hình thức trực tuyến linh động tại nhà. Các chương trình tập huấn chuyên môn luôn được Trường Đại học Đồng Tháp quan tâm, chú trọng đảm bảo việc cập nhật, nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt, cán bộ giảng viên Trường có thể thích nghi, linh động với việc dạy và học trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Tin: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia