Tin tức và sự kiện

15/09/2021 888

Thẩm định Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy, chu kì 2021-2025

Từ ngày 13/9, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Hội đồng thẩm định Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy, chu kì 2021-2025 bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Trường.

TS. Lương Thanh Tân, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ, “Thực hiện kế hoạch phát triển chương trình đào tạo giai đoạn 2021-2025, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường hướng đến chuẩn hóa chương trình đào tạo theo yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực trong xu thế hội nhập toàn cầu.”

Hội đồng thẩm định CTĐT làm việc tại điểm cầu Trường Đại học Đồng Tháp

Nội dung cập nhật, cải tiến và chuẩn hóa thông qua Bản mô tả chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học, cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy, chu kì 2021-2025 gồm có: Công tác phát triển CTĐT đại học, cao đẳng Giáo dục Mầm non hệ chính quy chu kỳ 2021-2025 được triển khai theo hướng tiếp cận CDIO; Gia tăng khối lượng học tập kỹ năng mềm, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; giảm khối lượng học tập về lý thuyết; gia tăng khối lượng học tập tự chọn, giảm khối lượng học tập bắt buộc…; Tích hợp các học phần có nội dung tương đương, gần nhau thành các học phần mới với số tín chỉ là 3, giảm các học phần có số tín chỉ là 2.

Hội đồng thẩm định CTĐT làm việc trực tuyến

Từ tháng 3/2021, Trường Đại học Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức soạn thảo CTĐT theo ngành và chuyên ngành, tập huấn cho khoa, bộ môn về kỹ ăng xây dựng CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO… Trong chương trình thẩm định lần này có 11 đơn vị Khoa đào tạo và Phòng Đào tạo phối hợp thực hiện, triển khai đầy đủ theo quy trình xây dựng, phát triển chương trình đào tạo theo tin thần Thông tư số 07/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin: Thanh NguyênXEM THÊM [Tất cả]


Dự tuyển vào DThU?

Tham gia