Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
ĐỀ THI, ĐÁP ÁN KẾT THÚC MÔN HỌC HK1 NĂM HỌC 2020 - 2021
HK1 Năm học 2015 - 2016
HK2 Năm học 2015 - 2016
HK1 Năm học 2016 - 2017
HK2 Năm học 2016-2017
HK3 Năm học 2016-2017
HK1 Năm học 2017-2018
HK2 Năm học 2017-2018
HK3 Năm học 2017-2018
HK1 Năm học 2018-2019
HK2 Năm học 2018-2019
HK1 Năm học 2019-2020
HK2 Năm học 2019-2020
HK1 Năm học 2020 - 2021
HK2 Năm học 2020 - 2021

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1306736

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đề thi và đáp án ngày 6/1/2021

 Xem chi tiết trong File đính kèm

 

 
 
 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.04 do TS Hà Danh Đức làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.562.07 do PGS.TS Trần Quốc Trị làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" của Trường Đại học Đồng Tháp(29/03/2021)
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021(16/03/2021)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu người học(22/02/2021)