Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ CTĐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy trình
Biểu mẫu
Sổ tay giảng viên
Văn bản quy phạm pháp luật

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 746824

 


1. Điều lệ Trường Đại học số 70 (2014) Tải về

 

2. Thông tư liên tịch số 07 (2009) Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp GD&ĐT Tải về

 

3. Nghị định 29 (2012) Về quản lý, sử dụng viên chức Tải về

 

4. Quyết định 244 (2005) của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy Tải về

 

5. Nghị định 54 (2011) của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Tải về

 

6. Thông tư liên tịch số 68 (2011) về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Tải về

 

7. Thông tư liên tịch số 36 (2014) Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên Tải về

 

8. Thông tư liên tịch số 28 (2015) về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên Tải về

 

9. Thông tư 18 (2017) Quy định hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên Tải về

 

10. Thông tư 08 (2018) Quy định về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên Tải về

 

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo tổ chức các kỳ thi IELTS quốc tế năm 2019 trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và Hội đồng Anh(6/17/2019 10:51:00 AM)
Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(6/11/2019 3:44:00 PM)
Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(6/4/2019 4:48:00 PM)
Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(6/4/2019 4:48:00 PM)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Vinh tại Trường Đại học Đồng Tháp(6/3/2019 4:18:00 PM)