Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ BỘ MÔN SỬ
Sơ đồ tổ chức
Bộ môn Lý luận Xã hội
Bộ môn Chính trị học
Bộ môn Địa
Bộ môn Sử

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1108121

 

BỘ MÔN LỊCH SỬ

 

STT

Họ và tên

Học vị,

chức danh

Môn học phụ trách

1

 

 

 

1

Trần Thị Nhung

trannhungdtu@gmail.com

- Sinh ngày: 10/08/1982

- Quê quán: Nghệ An

- Học vị: ThS – NCS Lịch sử thế giới

- Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Bộ môn

- Tel: 0988329866

- Lý lịch khoa học

- Lịch sử thế giới cận đại

- Lịch sử thế giới hiện đại

- Chủ nghĩa tư bản hiện đại

- Lịch sử quan hệ quốc tế

- Lịch sử Đông Nam Á

- Chủ nghĩa khủng bố quốc tế những năm đầu thê kỷ XXI

2

Lê Đình Trọng

trongsvn@gmail.com

- Sinh ngày: 04/02/1976

- Quê quán: Quảng Ninh

- Học vị: TS Lịch sử Việt Nam

- Chức vụ: giảng viên – Trưởng chuyên ngành Cao học Lịch sử Việt Nam

- Tel: 0981103013

Lý lịch khoa học

- Lịch sử Việt Nam cận đại

- Lịch sử Việt Nam hiện đại

- Công cuộc đổi mới ở Việt Nam

- Phương pháp nghiên cứu khoa học Lịch sử

- Lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

- Lịch sử quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

3

Trần Thị Hiền

thuhien2737@gmail.com

Sinh ngày: 03/08/1976

- Quê quán: Nam Định

- Học vị: ThS Lý luận và Phương pháp dạy học lịch sử

- Chức vụ: giảng viên

- Tel: 0949989435

Lý lịch khoa học

- Nhập môn sử học và lịch sử sử học

- Phương pháp luận sử học

- Lý luận dạy học môn Lịch sử THPT

- Bài học lịch sử ở trường THPT

- Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử

- Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương

- Dạy học tích hợp các nội dung khoa học xã hội

- Hoạt động trải nghiệm trong dạy học lịch sử

- Rèn luyện NVSPTX

4

Đinh Hồng Khoa

dinhhongkhoa@gmail.com

Sinh ngày: 24/10/1983

- Quê quán: Đồng Tháp

- Học vị: ThS Lịch sử thế giới

- Chức vụ: giảng viên

- Tel: 0939181289

Lý lịch khoa học

- Lịch sử văn minh thế giới

- Cơ sở khảo cổ học

- Lịch sử thế giới cổ trung đại

- Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á – Phi – Mỹ latinh

- Một số vấn đề lịch sử của khối ASEAN

- Toàn cầu hóa, khu vực hóa và sự hội nhập của Việt Nam

5

Nguyễn Thế Hồng

reaganusa1986@gmail.com

Sinh ngày: 24/03/1986

- Quê quán: Đồng Tháp

- Học vị: ThS – NCS Lịch sử Việt Nam

- Chức vụ: giảng viên

- Tel: 0963769569

Lý lịch khoa học

- Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

- Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ

- Chủ quyền, lãnh thổ quốc gia Việt Nam

- Ngoại giao Việt Nam cận – hiện đại

- Kinh tế, xã hội Việt Nam thời thuộc địa

- Việt Nam trong sự phát triển của thế giới từ cuối thế kỷ XIX

 

DANH MỤC MÔN HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ QUẢN LÝ

II. Kiến thức cơ sở ngành

số TC

Học phần điều kiện 

Tiến độ

       

 TQ

 HT

 SH

3

1

HI4005

Lịch sử văn minh thế giới

2

 

 

 

3

2

HI4001

Cơ sở khảo cổ học

2

 

 

 

1

3

HI4006

Nhập môn sử học và lịch sử sử học

2

 

 

 

1

4

HI4008

Phương pháp luận sử học

2

 

HI4006

 

3

5

HI4040E

Phương pháp nghiên cứu khoa học Lịch sử

2

 

HI4008

 

3

III. Kiến thức chuyên ngành

59

 

3.1. Nhóm kiến thức bắt buộc

47

 

1

HI4108

Lịch sử thế giới cổ - trung đại

4

 

 

 

1

2

HI4111

Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại

4

 

HI4108

 

2

3

HI4107

Lịch sử thế giới cận đại

4

 

HI4108

 

3

4

HI4110

Lịch sử Việt Nam cận đại

4

 

HI4107, HI4111

 

4

5

HI4109

Lịch sử thế giới hiện đại

4

 

HI4107

 

4

6

HI4112

Lịch sử Việt Nam hiện đại

4

 

HI4109,

 

5

7

HI4114

Lý luận dạy học môn lịch sử  THPT

3

 

 

 

3

8

HI4200

Bài học lịch sử ở trường THPT

2

HI4114

 

 

5

9

HI4202

Chủ nghĩa tư bản hiện đại

2

 

 

 

7

10

HI4137

Đổi mới kiểm tra - đánh giá trong dạy học lịch sử

2

 

 

 

5

11

HI4204

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam

2

 

 

 

7

12

HI4138

Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1918 đến nay

2

 

 

 

6

13

HI4003

Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ

2

 

 

 

6

14

HI4118

Những vấn đề lịch sử của khối ASEAN

2

 

 

 

7

15

HI4212

Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương

2

 

 

 

6

16

HI4105

Lịch sử quan hệ Việt  Nam – Hoa Kỳ

2

 

 

 

7

17

HI4139

Dạy học tích hợp các nội dung khoa học xã hội

2

 

 

 

7

3.2. Phần học tự chọn

12

 

3.2.1. Nhóm tự chọn 1 (chọn ít nhất 2 TC)

2

 

1

HI4210

Một số vấn đề về chế độ phong kiến Việt Nam

2

 

EC4006

 

5

2

HI4140

Chủ quyền, lãnh thổ quốc gia Việt Nam

2

 

 

 

5

3.2.2. Nhóm tự chọn 2 (chọn ít nhất 2 TC)

2

 

1

HI4120

Lịch sử Đông Nam Á

2

 

EC4002

 

5

2

HI4203

Con đường giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh

2

 

EC4009

 

5

3.2.3. Nhóm tự chọn 3 (chọn ít nhất 2 TC)

2

 

1

HI4141

Bổ túc kiến thức trong chương trình lịch sử THPT

2

 

 

 

6

2

HI4142

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học lịch sử

2

 

 

 

6

3.2.4. Nhóm tự chọn 4 (chọn ít nhất 2 TC)

2

 

1

HI4116

Ngoại giao Việt Nam thời cận - hiện đại

2

 

 

 

6

2

HI4004

Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam

2

 

 

 

6

3.2.5. Nhóm tự chọn 5 (chọn ít nhất 2 TC)

2

 

1

HI4106

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

2

 

 

 

7

2

HI4002

Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam

2

 

 

 

7

3.2.6. Nhóm tự chọn 6 (chọn ít nhất 2 TC)

2

 

1

HI4019

Di tích lịch sử và bảo tàng Việt Nam

2

 

 

 

7

2

HI4143

Kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa

2

 

 

 

7

V. Thực hành, thực tập nghề nghiệp

18

 

1

HI4400

Bài tập nghiên cứu lịch sử 1

1

 

 

 

5

2

HI4401

Bài tập nghiên cứu lịch sử 2

1

 

 

 

6

3

HI4410N

Thực tế chuyên môn 1

1

 

 

 

5

4

HI4411

Thực tế chuyên môn 2

1

 

 

 

7

5

HI4403N

Rèn luyện NVSPTX 1

2

 

 

 

2

6

HI4404N

Rèn luyện NVSPTX 2

2

 

 

 

4

7

HI4405N

Rèn luyện NVSPTX 3

2

 

 

 

6

8

GE4402

Kiến tập sư phạm

2

 

 

 

6

9

HI4698

Thực tập tốt nghiệp

6

 

 

 

8

V. Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế

6

 

5.1. Khóa luận tốt nghiệp

6

 

1

HI4297

Khóa luận tốt nghiệp

6

 

 

 

8

5.2. Học phần thay thế

6

 

1

HI4144

Chủ nghĩa khủng bố quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI

2

 

 

 

8

2

HI4145

Dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực từ người học

2

 

 

 

8

3

HI4215N

Việt nam trong sự phát triển của thế giới từ cuối thế kỷ XIX

2

 

 

 

8

                 

 

 
 

THÔNG BÁO

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2018

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

 
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2018 - 2019

 Click here to DOWNLOAD

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ) - đợt 2(7/31/2020 10:34:00 AM)
Tra cứu hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 - tuyển sinh chính quy năm 2020(7/31/2020 8:51:00 AM)
Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp(7/30/2020 11:08:00 AM)
Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp(7/30/2020 11:07:00 AM)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Trường Đại học Đồng Tháp(7/25/2020 10:59:00 AM)