Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KẾT QUẢ TUYỂN SINH
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy chế, Quy định
Tài liệu ISO
Kết quả phúc khảo
Kết quả tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Kiểm định chất lượng
Đề thi, Đáp án kết thúc môn học
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 652778

 

Kết quả tuyển sinh đại học liên thông năm 2015

1. Trường CĐSP Sóc Trăng, Kỳ thi ngày: 3,4/6/2015

2. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang, Kỳ thi ngày: 11,12/6/2015

3. Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre, Kỳ thi ngày: 11,12/6/2015

4. Trường CĐ Bến Tre, Kỳ thi ngày: 11, 12/7/2015

5. Trường ĐH Bạc Liêu, Kỳ thi ngày: 26, 27/9/2015

6. Trường CĐ Nghề VN - HQ Cà Mau, Kỳ thi ngày: 16,17/8/2015

7. Trường CĐ KTKT Cần Thơ, Kỳ thi ngày: 30/10/2015 và 1/11/2015

8. Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng, Kỳ thi ngày: 7,8/11/2015

9. Trường Đại học Đồng Tháp, Kỳ thi ngày: 7,8/11/2015

10. Trường CĐ Bến Tre, Kỳ thi ngày: 21, 22/11/2015

11. Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre, Kỳ thi ngày: 19,20/12/2015

12. Trường Đại học Đồng Tháp, Kỳ thi ngày: 12,13/12/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 

    

 
Thông báo tập huấn tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục đại học năm 2018

 Chi tiết xem file đính kèm

 
Thông báo tập huấn về Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục đại học

 Chi tiết xem file đính kèm

 

   

 

       

THÔNG BÁO DThU