Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Bộ môn Lý luận Xã hội
Bộ môn Chính trị học
Bộ môn Công tác xã hội

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 461877

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Phó Trưởng (phụ trách) Khoa:

TS. Lê Văn Tùng

BCH Công đoàn Khoa:

1.                 Tổ trưởng công đoàn Bộ phận: ThS. Trương Thị Mỹ Dung

2.                 Thư ký công đoàn Bộ phận: ThS. Nguyễn Thị Bích Hưng

BCH Liên chi đoàn Khoa:

1.                 Bí thư Liên chi: Đ/c Nguyễn Thanh Bằng

2.                 Phó Bí thư Liên chi đoàn: Đ/c. Đoàn Văn Nhật

3.                 Phó Bí thư Liên chi đoàn: Đ/c Võ Tiến Đạt

Hội đồng Khoa học & Đào tạo Khoa

1.

TS. Lê Văn Tùng, Phó Trưởng khoa                       

Chủ tich HĐ

2.

ThS. Lê Anh Thi, Giảng viên

Thư ký HĐ

3.

ThS. Trương Thị Mỹ Dung, Trưởng Bộ môn

Ủy viên HĐ

4.

ThS. Kiều Văn Tu, P. Trưởng Bộ môn

Ủy viên HĐ

5.

ThS. Đỗ Duy Tú, Giảng viên

Ủy viên HĐ

6.

ThS. Lê Thanh Dũng, Giảng viên

Ủy viên HĐ

7.

ThS. Nguyễn Công Lập, Giảng viên

Ủy viên HĐ

Bộ phận hành chính Khoa:

1.                ThS. Nguyễn Thị Thìn – Giáo vụ Khoa

2.                 Nguyễn Thanh Bằng – Quản lý sinh viên Khoa

3.                 ThS. Phùng Ngọc Tiến – Quản lý Website

 

 
 

THÔNG BÁO

 
CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA

Kính mời Quý vị đại biểu tới dự lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa

Thời gian: 08h00 - 17h00, ngày 07/01/2018

Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng, trường Đại học Đồng Tháp

 
THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

1. Mã số: SPD2016.01.01

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Cường

Thời gian: 8h00 thứ Bảy, ngày 10/06/2017

2. Mã số: SPD2016.02.30

Chủ nhiệm đề tài: SV. Phan Bảo Ngọc Trinh

Thời gian: 8h00 Chủ nhật, ngày 25/06/2017

Địa điểm: Phòng bộ môn Khoa GDCT – CTXH.

 
THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

1. Mã số: SPD2016.02.29 - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Tiến

2. Mã số: SPD2016.02.28  - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Như Ý

3. Mã số: SPD2016.02.27 - Chủ nhiệm đề tài: Hồ Hoàng Kiên

4. Mã số: SPD2016.02.26 - Chủ nhiệm đề tài: Lê Hoài Nam 

 
[PDF] KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

 download files

 
[PDF] KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015

 download  files