Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Sơ đồ tổ chức
Bộ môn Giáo dục chính trị
Bộ môn Địa lý
Bộ môn Lịch sử
Bộ môn Tâm lý – QLGD

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1306829

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1. Chi ủy Chi bộ gồm có 05 đồng chí:

Đ/c Lê Văn Tùng                          - Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Thị Nhung                   - Phó Bí thư Chi bộ

Đ/c Trần Thị Hiền                       - Chi ủy viên

Đ/c Phùng Thái Dương             - Chi ủy viên

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đài        - Chi ủy viên

 2. Lãnh đạo Khoa

TS. Lê Văn Tùng                           - Trưởng Khoa

TS. Trần Thị Nhung                    - Phó Trưởng Khoa

3. Tổ Công đoàn bộ phận

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân    - Tổ trưởng Công đoàn

Đ/c Nguyễn Thị Thìn                 - Thư ký

4. Các Bộ môn

- Giáo dục Chính trị (Phụ trách Bộ môn: TS.GVC. Lê Văn Tùng)

- Lịch sử (Trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Nhung)

- Địa lý (Trưởng Bộ môn: TS. Phùng Thái Dương)

 - Tâm lý – Quản lý giáo dục (Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà)

5. Bộ phận hành chính

- ThS. Nguyễn Thị Thìn (Giáo vụ Khoa)

 

- Chuyên viên Nguyễn Thanh Bằng (Cán bộ QLSV)

 
 

THÔNG BÁO

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 download here

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2019

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

Dữ liệu khảo sát năm 2019

 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.04 do TS Hà Danh Đức làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.562.07 do PGS.TS Trần Quốc Trị làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" của Trường Đại học Đồng Tháp(29/03/2021)
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021(16/03/2021)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu người học(22/02/2021)