Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ BỘ MÔN CHÍNH TRỊ HỌC
Sơ đồ tổ chức
Bộ môn Lý luận Xã hội
Bộ môn Chính trị học
Bộ môn Địa
Bộ môn Sử

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1108277

 

BỘ MÔN CHÍNH TRỊ HỌC


Đội ngũ cán bộ, giảng viên 

STT

Họ và tên

Học vị,

chức danh

Môn học phụ trách

1

TS.GVC. Lê Văn Tùng 

levantung@dthu.edu.vn 

- Trưởng Khoa

- Phụ trách BM

 

2

Lê Thị Lệ Hoa 

ltlhoa@dthu.edu.vn

 

- Thạc sĩ

- Giảng viên

- Lịch sử Đảng Cộng sản ViệtNam

- Lý luận dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

- Phương pháp dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 10,11,12

- Rèn luyện NVSP

- Phụ trách môn thiết kế bài giảng điện tử

- Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học

3

Lê Thanh Dũng 

ltdung@dthu.edu.vn 

 

 

- Tiến sỹ

- Giảng viên

- Lịch sử Đảng Cộng sản ViệtNam

- Tư tường Hồ Chí Minh

- Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản ViệtNam

- Xây dưng Đảng

 

     

4

Nguyễn Đình Cường 

ndcuong@dthu.edu.vn

 

- Thạc sĩ

- Giảng viên

- Lịch sử Đảng CSVN

- Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học

- Lý luận dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

5

Lê Anh Thi

 

leanhthi@dthu.edu.vn

 

- Thạc sĩ

- Giảng viên

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

- Một số tác phẩm Hồ Chí Minh

- Đạo đức và phương pháp dạy học đạo đức ở tiểu học

 - Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Rèn luyện NVSPTX

- Giáo dục gia đình

Danh sách môn học do Bộ môn Chính trị học quản lý

 

 STT

Tên học phần

Tín chỉ

Trình độ

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

ĐH, CĐ

2

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

3

ĐH, CĐ

3

Đường lối văn hóa, văn nghệ của ĐCS Việt Nam

2

ĐHSMT

ĐHSAN

4

Chính trị

2

TCCN

5

Chính trị học

2

ĐHGDCT

6

Lịch sử các học thuyết chính trị

2

ĐHGDCT

7

Giáo dục gia đình

2

ĐHGDCT

CĐSSG

8

Những vấn đề thời đại

2

ĐHGDCT

9

Lý luận dạy học môn GDCD ở trường phổ thông

2

ĐHGDCT

10

Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 10

2

ĐHGDCT

11

Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 11

2

ĐHGDCT

12

Phương pháp dạy học Giáo dục công dân 12

2

ĐHGDCT

13

Xây dựng Đảng

2

ĐHGDCT

14

Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh

2

ĐHGDCT

15

Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

4

ĐHGDCT

16

Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn

2

ĐHGDCT

17

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

6

ĐHGDCT

18

Ứng dụng CNTT trong dạy học GDCD

2

ĐHGDCT

19

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (thực tế, tham quan giáo dục)

2

ĐHGDCT

20

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực người học

2

ĐHGDCT

21

Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

2

ĐHGDCT

22

Một số chuyên đề về giáo dục công dân toàn cầu

2

ĐHGDCT

23

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước và hệ thống giá trị nhân văn

2

ĐHGDCT

24

Kiến tập sư phạm

2

ĐHGDCT

25

Thực tập sư phạm

6

ĐHGDCT

26

Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu học

2

ĐHGDTH

27

Chuyên đề đạo đức

2

ĐHGDTH

28

Đạo đức và giáo dục đạo đức

3

CĐSSG

29

PPDH môn GDCD ở trường THCS

3

CĐSSG

30

Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ

2

CĐSSG

31

Đạo đức và giáo dục đạo đức

3

CĐSSG

 

 

 

 
 

THÔNG BÁO

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2018

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

 
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2018 - 2019

 Click here to DOWNLOAD

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ) - đợt 2(7/31/2020 10:34:00 AM)
Tra cứu hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 - tuyển sinh chính quy năm 2020(7/31/2020 8:51:00 AM)
Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp(7/30/2020 11:08:00 AM)
Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp(7/30/2020 11:07:00 AM)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Trường Đại học Đồng Tháp(7/25/2020 10:59:00 AM)