Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ BỘ MÔN LÝ LUẬN XÃ HỘI
Sơ đồ tổ chức
Bộ môn Lý luận Xã hội
Bộ môn Chính trị học
Bộ môn Địa
Bộ môn Sử

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1108167

 

BỘ MÔN LÝ LUẬN XÃ HỘI

   

I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

  

STT

Họ và tên

Học vị,

chức danh

Môn học phụ trách

1

Đỗ Duy Tú

ddtu@dthu.edu.vn

- Tiến sĩ Triết học

- Trưởng Bộ môn

Thông tin khoa học

- Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

- Triết học Mác - Lênin

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Logíc hình thức

- Lịch sử triết học Mác-Lênin

- Tác phầm kinh điển về triết học

- Chuyên đề Triết học

- Mỹ học

2

Lê Văn Tùng

levantung@dthu.edu.vn

- Tiến sĩ Triết học

- Trưởng Khoa - Giảng viên chính 

Thông tin khoa học

- Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

- Triết học Mác - Lênin

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin

- Chuyên đề Triết học

- Phương pháp tư duy

- Phương pháp NCKH chuyên ngành

- Lịch sử triết học phương Tây hiện đại

- Toàn cầu hóa, xung đột văn hóa, văn minh trên thế giới ngày nay

- Tác phẩm kinh điển triết học

 

     

3

Phùng Ngọc Tiến

pntien@dthu.edu.vn

- Thạc sĩ

- Giảng viên

Thông tin khoa học

- Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Triết học Mác - Lênin

- Kinh tế chính trị Mác - Lênin

 

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Một số chuyên đề CNXH

- Lịch sử tư tưởng Việt Nam

- Lịch sử triết học trước Mác

- Lịch sử triết học Mác – Lênin

- Chính trị học

4

Nguyễn Hải Hà

nhha@dthu.edu.vn

- Thạc sỹ

- Giảng viên

Thông tin khoa học

- Pháp luật Việt Nam đại cương

- Pháp luật thực định

- Hiến pháp và định chế chính trị

5

Nguyễn Thị Hồng Vân

nthvan@dthu.edu.vn

- Thạc sỹ

- Giảng viên

Thông tin khoa học

- Pháp luật Việt Nam đại cương

- Pháp luật thực định

- Hiến pháp và định chế chính trị

6

Phạm Thị Tuyết Giang

pttgiang@dthu.edu.vn

- Thạc sỹ

- Giảng viên

Thông tin khoa học

- Pháp luật Việt Nam đại cương

- Pháp luật thực định

- Hiến pháp và định chế chính trị

7

Đoàn Văn Nhật

dvnhat@dthu.edu.vn

- Thạc sỹ

- Giảng viên

Thông tin khoa học

- Pháp luật Việt Nam đại cương

- Pháp luật thực định

- Hiến pháp và định chế chính trị

8

Nguyễn Thanh Bằng

ntbang@dthu.edu.vn

- Cử nhân

- Chuyên viên

- Quản lý Sinh viên

 

9

Nguyễn Thị Thìn

ntthin@dthu.edu.vn

- Thạc sỹ

- Giảng viên

- Giáo vụ Khoa

- Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin

10

Đoàn Duy Trúc Ngọc

ddtngoc@dthu.edu.vn

- Thạc sỹ

- Chuyên viên

- Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin

 

11

Võ Thị Minh Mẫn

vtmman@dthu.edu.vn

- Thạc sỹ

- Giảng viên

Thông tin khoa học

- Pháp luật Việt Nam đại cương

II.  DANH MỤC HỌC PHẦN QUẢN LÝ

 

STT

Tên học phần

Tín chỉ

Trình độ

1

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

ĐH, CĐ

2

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

ĐH, CĐ

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành

2

ĐHGDCT

4

Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

2

ĐHGDCT

5

Phương pháp tư duy

2

ĐHGDCT

6

Toàn cầu hóa, xung đột văn hóa, văn minh trên thế giới ngày nay

2

ĐHGDCT

7

Mỹ học đại cương

2

ĐH, CĐ

8

Đạo đức học

3

ĐH, CĐ

9

Pháp luật thực định

2

ĐHGDCT

10

Logíc hình thức

2

ĐHGDCT

11

Logíc biện chứng

3

ĐHGDCT

12

Lịch sử triết học trước Mác

3

ĐHGDCT

13

Lịch sử triết học Mác – Lênin

3

ĐHGDCT

14

Lịch sử triết học phương Tây hiện đại

2

ĐHGDCT

15

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

2

ĐHGDCT

16

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

ĐHGDCT

17

Văn hóa học

2

ĐHGDCT

18

Tôn giáo học

2

ĐHGDCT

19

Hiến pháp và định chế chính trị

3

ĐHGDCT

20

Một số tác phẩm của Mác - Ăngghen - Lênin về Triết học

3

ĐHGDCT

21

Một số tác phẩm của Mác - Ăngghen - Lênin về Kinh tế chính trị

3

ĐHGDCT

22

Một số tác phẩm của Mác - Ăngghen - Lênin về Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

ĐHGDCT

23

Chuyên đề Triết học

5

ĐHGDCT

24

Chuyên đề Kinh tế chính trị

5

ĐHGDCT

25

Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

ĐHGDCT

26

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

3

ĐHGDCT

27

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa

3

ĐHGDCT

28

Tư tưởng triết học Nho gia và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam

2

ĐHGDCT

 
 

THÔNG BÁO

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2018

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

 
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2018 - 2019

 Click here to DOWNLOAD

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ) - đợt 2(7/31/2020 10:34:00 AM)
Tra cứu hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 - tuyển sinh chính quy năm 2020(7/31/2020 8:51:00 AM)
Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp(7/30/2020 11:08:00 AM)
Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp(7/30/2020 11:07:00 AM)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Trường Đại học Đồng Tháp(7/25/2020 10:59:00 AM)