Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH- TỔNG HỢP QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH
Giới thiệu
Quy trình - Quy định
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 652773

 

 
 
 
 
 
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Đồng Tháp

 
 
Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Thông tư 09/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

 
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

 
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của website Trường ĐH Đồng Tháp

Quy chế bao gồm những Quy định chung về tổ chức và hoạt động của website Trường Đại học Đồng Tháp

 
Quy định về việc sử dụng xe ô tô của Trường

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu kìm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; căn cứ vào tình hình thực tế xe ô tô của trường. Nhà trường ban hành những qui định tạm thời về việc điều xe ô tô phục vụ các hoạt động của trường.

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU