Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ THỜI KHÓA BIỂU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Tài liệu tham khảo
Thời khóa biểu
Bảng điểm
Bảng điểm LT-B2
Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 568239

 

 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 ( ĐHAnh18 - B2 và ĐHTQ18 - B2)

 Xem chi tiết

     Kính gửi các lớp Lịch học ngày 25-26.8.2018  - Tại trường 

 
PHÒNG HỌC NGÀY 30.9-1.10.2017 CÁC LỚP VĂN BẰNG 2

1. Lớp ĐHAnh15 - B2: P. 203C1

2. Lớp ĐHAnh16 - B2: P. 302A9

3. Lớp ĐHTQ16 - B2: P. 204C1

 
 

THÔNG BÁO