Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ THỜI KHÓA BIỂU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Tài liệu tham khảo
Thời khóa biểu
Bảng điểm
Bảng điểm LT-B2
Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 628234

 

THỜI KHÓA BIỂU NGÀY 8-9.12.2018 LỚP ĐHSANH18 - L2 (CÓ THAY ĐỔI)

 Xem chi tiết

Ngày Thứ Bảy, 8/12/2018 lớp ĐHSAnh18 - L2 tại trường Đại học Đồng Tháp nghỉ, Chủ nhật học theo thời khóa biểu P.302A9 (file đính kèm)

 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 - TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP (BỔ SUNG LỊCH HỌC CỦA LỚP ĐH(S)ANH17 - L2

Xem chi tiết

LỚP ĐHSANH 17 - L2 VÀ ĐHANH 17 - L2 CÓ LỊCH HỌC VÀO NGÀY 8/12/2018 (ĐỀ NGHỊ ANH CHỊ HỌC VIÊN XEM LẠI VÀ ĐI HỌC THEO  THỜI KHÓA BIỂU)

 

 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 - TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Xem chi tiết

Kính gửi Anh Chị học viên lịch học ngày 24-25.11.2018

Thông báo các Anh Chị lớp ĐHTQ18 - B2, ĐHAnh18 - B2 nộp lại hồ sơ cho Khoa

 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 - TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP (DHTQ16 - B2)

Xem chi tiết

Kính chuyển Anh chị học viên lớp ĐHTQ16 - B2 về việc chuyển phòng học sang 205C1

 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 - TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP (chuyển phòng lớp ĐHAnh 17 - L2)

Xem chi tiết

Lịch học có thay đổi phòng học của lớp ĐHAnh 17 - L2. 

Anh Chị vui lòng kiểm tra lại trước khi đi học

Trân trọng!

 
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 - TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 Xem chi tiết

-  Kính gửi Anh chị học viên lịch học ngày 20-21/10/2018 

- Các lớp ĐHAnh 16 - B2,  ĐHAnh 17 - B2, ĐHAnh 18 - B2 nộp học phí HK1 2018-2019 cán bộ tài chính của Khoa (Cô Trinh) vào ngày Thứ bảy, 20/10 tại văn phòng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.

 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU NGÀY 6-7.10.2018 CÁC LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2

 Xem chi tiết

Kính gửi Anh chị học viên lịch học.

Anh Chị học viên kiểm tra lịch học vào chiều thứ 6 nếu có thay đổi.

 
LỊCH HỌC NGÀY 29-30.9.2018 (PHÒNG HỌC THAY ĐỔI) CÁC LỚP LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2

 Xem chi tiết

Kính gửi Anh Chị học viên lịch học (thay đổi phòng học)

 
 
 
 |  1  [2 |  
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU