Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG GIỚI THIỆU
Giới thiệu

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 725323

 

 Tầm nhìn của trường Mầm non Hoa Hồng:

Với đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường Mầm non Hoa Hồng luôn luôn nêu cao tinh thần học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo;

Trường Mầm non Hoa Hồng sẽ là một môi trường học tập thân thiện, hiện đại nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện;

Các bé đến trường mỗi ngày là một ngày vui. Chúng tôi luôn tạo mọi cơ hội thuận lợi nhất để các bé được phát triển mọi tiềm năng vốn có của mình;

Trường sẽ là một trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời cũng là một trường thực hành sư phạm tốt nhất cho sinh viên ngành Mầm non.

 Chức năng nhiệm vụ:

-  Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật;
-  Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn;

- Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng;

- Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc áp dụng thời gian biểu từ học kỳ Hè, năm học 2018-2019(5/13/2019 3:51:00 PM)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(5/13/2019 8:26:00 AM)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Vinh tại Trường Đại học Đồng Tháp(5/7/2019 8:48:00 AM)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng hợp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Trường Đại học Đồng Tháp(5/7/2019 8:46:00 AM)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(5/7/2019 8:40:00 AM)