Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 474471

 

THÔNG BÁO V/V HỦY TKB VÀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Theo đề xuất của khoa Khoa GD Thể chất và QP - AN, sẽ tiến hành xếp lại TKB và tổ chức cho đăng ký các học phần giáo dục thể chất. Thời gian cho đăng ký lại, sẽ có thông báo sau.

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
Kết quả đợt xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [15/03/2018]

 
Thông báo v/v đăng ký Giáo dục thể chất không chuyên - (GDTC1, GDTC2)

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [28/02/2018]

 
Thông báo v/v hủy TKB và kết quả đăng ký các học phần giáo dục thể chất

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [27/02/2018]

 
Thông báo v/v đăng ký thực tập các ngành ngoài sư phạm, năm học 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [30/01/2018]

 
Sơ đồ chỗ ngồi lễ xuất phát thực tập, năm học 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [29/01/2018]