Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 517117

 

THÔNG BÁO V/V HỦY TKB VÀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Theo đề xuất của khoa Khoa GD Thể chất và QP - AN, sẽ tiến hành xếp lại TKB và tổ chức cho đăng ký các học phần giáo dục thể chất. Thời gian cho đăng ký lại, sẽ có thông báo sau.

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
Kết quả đợt xét tốt nghiệp ngày 13/6/2018- Hình thức đào tạo: Chính quy

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [14/06/2018]

 
Thông báo v/v tổ chức các học phần Chính trị

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [04/06/2018]

 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên năm cuối, Năm học: 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [01/06/2018]

 
Thông báo đăng ký bổ sung học phần GE4153

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [29/05/2018]

 
Kế hoạch triển khai hoạt động dạy học năm 2018-2019

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [23/05/2018]