Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 542293

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP - ĐỢT NGÀY 20/01/2018

- Địa điểm: Nhà Đa năng

- Thời gian: Buổi sáng, ngày 20 tháng 01 năm 2018

Các nội dung liên quan:

1. Sơ đồ tổ chức lễ

2. Sơ đồ vị trí chỗ ngồi

3. Danh sách nhận bằng (phân đợt)

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
Lịch thi kết thúc học phần tại các đơn vị liên kết đào tạo - Đợt thi tháng 8, 9, 10 năm 2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [13/08/2018]

 
Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ 1 năm học 2018-2019 (khóa 2015, 2016, 2017)

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [09/08/2018]

 
Thông báo về việc tập huấn cho giảng viên, sinh viên và chuyên viên sử dụng Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo (Portal)

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [30/07/2018]

 
THÔNG BÁO SỐ 2 về việc kiểm tra đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo (Portal) và hệ thống đã sử dụng trước (UIS)

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [30/07/2018]

 
THÔNG BÁO SỐ 1 về việc kiểm tra đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo (Portal) và hệ thống đã sử dụng trước (UIS)

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [27/07/2018]