Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 448680

 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH SƯ PHẠM, NĂM HỌC: 2017-2018

Hiện nay, phòng Đào tạo đã đăng ký học phần thực tập cho sinh viên vào hệ thống Quản lý đào tạo (UIS).

Sinh viên có tình trạng đăng ký thành công kiểm tra kết quả đăng ký và báo cố vấn học tập duyệt môn học (nếu có).

Trường hợp sinh viên còn nợ phí, hoàn tất học phí và liên hệ Phòng Đào tạo (P.203B1) để đăng ký bổ sung.

Danh sách đăng ký (tại đây).

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
Thông báo về việc các đoàn sinh viên thực tập sư phạm tập trung tại Cơ sở thực tập

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [22/01/2018]

 
Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp - Đợt ngày 20/01/2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [17/01/2018]

 
Kết quả kết tốt nghiệp đợt ngày 15/01/2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [17/01/2018]

 
Thông báo thay đổi lịch họp đoàn sinh viên sư phạm đi thực tập tốt nghiệp

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [16/01/2018]

 
Kết quả đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm, năm học: 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [09/01/2018]