Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 517103

 

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9-10/2017 - BỔ SUNG

- Sinh viên xem danh sách tại đây hoặc kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp trong tài khoản cá nhân tại website http://totnghiep.dthu.edu.vn.

Lưu ý:

- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại phòng Đào tạo (P.206B1) từ 14h ngày 15/11/2017. Khi đến nhận sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên hoặc Giấy chứng minh nhân dân.

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
Kết quả đợt xét tốt nghiệp ngày 13/6/2018- Hình thức đào tạo: Chính quy

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [14/06/2018]

 
Thông báo v/v tổ chức các học phần Chính trị

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [04/06/2018]

 
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đối với sinh viên năm cuối, Năm học: 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [01/06/2018]

 
Thông báo đăng ký bổ sung học phần GE4153

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [29/05/2018]

 
Kế hoạch triển khai hoạt động dạy học năm 2018-2019

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [23/05/2018]