Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 405635

 

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ KIẾN TẬP SƯ PHẠM

 Mẫu phiếu đánh giá kiến tập ngành GDMN và GDTH. Vui lòng xem tại https://goo.gl/LQ2r3C.

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
Thông báo v/v thông tin xét tốt nghiệp

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [21/11/2017]

 
Lịch thi học kỳ mùa Thu năm học 2017-2018(chính thức)

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [20/11/2017]

 
Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9-10/2017 - Bổ sung

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [14/11/2017]

 
Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [09/11/2017]

 
Mẫu phiếu đánh giá kiến tập sư phạm

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [08/11/2017]