Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP KHOA HỌC XÃ HỘI TIN HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Quy trình, kế hoạch đào tạo
Chi bộ
Đoàn thể
Nghiên cứu Khoa học
Biểu mẫu, văn bản pháp quy
Quản lý sinh viên
Tin hoạt động
Thư viện số

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1306709

 

BỘ MÔN LÝ LUẬN XÃ HỘI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại phòng họp bộ môn của Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục chính trị, Bộ môn Lý luận xã hội đã tổ chức báo cáo chuyên đề tháng 10, năm học 2019-2020. Tham dự buổi báo cáo có TS. Lê Văn Tùng, Trưởng Khoa cùng toàn thể giảng viên trong Bộ môn và sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị.

Description: C:UsersDTHUDesktopĐĂNG WEBSITEBCCĐ TỔ LLXH4895ff1b6a288c76d539.jpg

Tại buổi báo cáo, giảng viên và sinh viên đã được nghe 02 báo cáo: 1. “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên trong phòng ngừa, đấu tranh thông tin xấu, độc trên mạng Internet” của ThS. Võ Thị Minh Mẫn; 2. “Quy định pháp luật về ưu đãi nghĩa vụ tài chính đất đai trong đầu tư nông nghiệp, bất cập và hướng hoàn thiện” của ThS. Phạm Thị Tuyết Giang.

Description: C:UsersDTHUDesktopĐĂNG WEBSITEBCCĐ TỔ LLXH0da1c02e551db343ea0c.jpg

Theo ThS. Võ Thị Minh Mẫn, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc. Do vậy, cần nhận diện, vạch trần những thủ đoạn của những đối tượng đưa thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, đề xuất các biện pháp chủ động phòng chống, góp phần vào cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Lực lượng sinh viên luôn là lực lượng nòng cốt, vì đây là thành phần tri thức, năng động, sáng tạo, là nguồn nhân lực chính để xây dựng và phát triển đất nước, do đó trách nhiệm giáo dục pháp luật cho các em trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống lại sự tiêm nhiễm, ảnh hưởng bởi các thông tin xấu, độc trên mạng Internet luôn là yêu cầu cấp bách, giúp các em có cái nhìn đúng đắn, toàn diện và tăng khả năng “miễn dịch” trước những ảnh hưởng, tác động tiêu cực do mạng Internet và các trang mạng xã hội mang lại.

ThS. Phạm Thị Tuyết Giang nhấn mạnh, sản xuất nông nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển - kinh tế xã hội ở nước ta. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 80% dân số sống ở nông thôn, lao động nông nghiệp chiếm hơn 50% lực lượng lao động xã hội và ngành này đóng góp khoảng 20% GDP. Mặc dù vậy, do tính chất đặc thù của sản xuất nông nghiệp là chịu sự tác động và chi phối từ các yếu tố tự nhiên,  nên đến nay ngành sản xuất này còn kém sức hấp dẫn nhà đầu tư so với các ngành khác. Khi đó, quy định pháp luật về ưu đãi nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất trong đầu tư nông nghiệp không chỉ là một phần quan trọng trong tổng thể của chính sách khuyến khích đầu tư ở Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với việc thu hút vốn tư nhân đầu tư phát triển lĩnh vực này. Trong phạm vi báo cáo chuyên đề, tác giả cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập của quy định pháp luật hiện hành về các ưu đãi nghĩa vụ tài chính đất đai trong đầu tư nông nghiệp và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề này.

Description: C:UsersDTHUDesktopĐĂNG WEBSITEBCCĐ TỔ LLXH2fb3543ac10927577e18.jpg

Tại buổi báo cáo, giảng viên và sinh viên cũng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến nội dung các chuyên đề. Nhiều ý kiến khẳng định vai trò và tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên trong phòng ngừa, đấu tranh thông tin xấu, độc trên mạng Internet trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, sự thiếu hiểu biết và phân tích nội hàm các nội dung liên quan trong Quy định pháp luật về ưu đãi nghĩa vụ tài chính đất đai trong đầu tư nông nghiệp. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp sinh viên và giảng tiếp cận những thông tin bổ ích, chuyên sâu, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị.

Tin: Minh Mẫn

Ảnh: Trúc Ngọc 

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 download here

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2019

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

Dữ liệu khảo sát năm 2019

 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.04 do TS Hà Danh Đức làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.562.07 do PGS.TS Trần Quốc Trị làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" của Trường Đại học Đồng Tháp(29/03/2021)
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021(16/03/2021)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu người học(22/02/2021)