Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA GD CHÍNH TRỊ & CTXH TIN HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Quy trình, kế hoạch đào tạo
Chi bộ
Đoàn thể
Nghiên cứu Khoa học
Biểu mẫu, văn bản pháp quy
Quản lý sinh viên
Tin hoạt động
Thư viện số

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 688721

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2017

 

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA GDCT VÀ CTXH

-----------------

Số: 12 /TB-K.GDCT-CTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

-----------------------------------------------

        Đồng Tháp, ngày 7  tháng 4  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

------

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2016-2017 của Khoa Giáo dục Chính trị và Công tác Xã hội. Khoa tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2017.

Thời gian và địa điểm:

Ngày 22/4/2017 (buổi sáng: 7h30-11h30)

Địa điểm: Hội trường Nhà H1, Trường Đại học Đồng Tháp.

I – Mục đích

Hội nghị là cơ hội để sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, thảo luận và chia sẻ thông tin về nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động học tập trong khoa, tăng cường tính sáng tạo, tự chủ trong tự học, tự nghiên cứu. Tuyển chọn những kết quả nghiên cứu có chất lượng tốt gửi tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017.

II – Nội dung

- Báo cáo trình diễn kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị.

- Báo cáo trình diễn kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội.

III – Đối tượng

Toàn thể sinh viên thuộc 2 chuyên ngành đại học GDCT và đại học CTXH của Khoa GDCT & CTXH.      

IV – Thể lệ và thời hạn gửi bài

Báo cáo được đánh máy vi tính dài không quá 8 trang, khổ giấy A4; font: Times New Roman (Unicode), size 13, giãn dòng 1.5 lines, top 2.5cm, bottom 2.0cm, left 3.0cm, right 2.0cm; cấu trúc bài báo khoa học gồm: tên bài báo, họ và tên tác giả (kèm tên lớp), họ và tên cán bộ, giảng viên hướng dẫn (kèm chức danh khoa học), tóm tắt (không quá 10 dòng), từ khóa (không quá 5 từ hoặc cụm từ), mở đầu, nội dung chính, kết luận, tài liệu tham khảo.

Thời gian gửi đăng ký viết bài: trước ngày 15/11/2016 (lớp trưởng các lớp lập danh sách đăng ký viết bài theo mẫu)

Thời hạn gửi bài: trước ngày ngày 15 tháng 2 năm 2017.

Địa chỉ nhận bài: tác giả gửi file bài viết đến địa chỉ email: ddtu@dthu.edu.vn

Liên hệ: Khoa GDCT&CTXH, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 Điện thoại: (067) 3882338 hoặc 0984044241 (Thư ký biên tập, ThS. Đỗ Duy Tú).

V - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Ngày 22/4/2017 (buổi sáng: 7h30-11h30)

Địa điểm: Hội trường Nhà H1, Trường Đại học Đồng Tháp.

Trân trọng thông báo./.

 

       Nơi nhận:                                                               PHỤ TRÁCH KHOA    

-        CB, GV (để biết);                                                                                                      (đã ký)

-        Các lớp SV (để t/h);

-        Lưu NCKH (Tùng)./.     

                                                                                                      LÊ KIM OANH

 

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

 THÔNG TIN TUYỂN SINH 2019

 
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 Xem chi tiết tại đây!

 
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018

 Tải file đính kèm

 
CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP KHOA

Kính mời Quý vị đại biểu tới dự lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa

Thời gian: 08h00 - 17h00, ngày 07/01/2018

Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng, trường Đại học Đồng Tháp

 
THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

1. Mã số: SPD2016.01.01

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Cường

Thời gian: 8h00 thứ Bảy, ngày 10/06/2017

2. Mã số: SPD2016.02.30

Chủ nhiệm đề tài: SV. Phan Bảo Ngọc Trinh

Thời gian: 8h00 Chủ nhật, ngày 25/06/2017

Địa điểm: Phòng bộ môn Khoa GDCT – CTXH.

THÔNG BÁO DThU

Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Việt Nam(3/22/2019 11:13:00 AM)
Hình ảnh hoạt động trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Đồng Tháp(3/16/2019 2:55:00 PM)
Thông báo 250/TB-ĐHĐT về việc tham dự lễ công bố quyết định và trao "Huân chương Lao động" hạng nhì của Chủ tịch Nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Trường(3/12/2019 9:51:00 AM)
Thông báo Dự kiến chương trình Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo(3/12/2019 8:47:00 AM)
Kế hoạch hướng dẫn học bổ sung kiến thức và hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(3/8/2019 3:04:00 PM)