Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Hình ảnh hoạt động
Biểu mẫu
Liên hệ

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1459013

 

Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Dịch vụ được thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 9/5/2013. Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Dịch vụ có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

Chức năng:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công việc về hỗ trợ việc làm cho sinh viên và phát triển các dịch vụ cộng đồng.

Nhiệm vụ:

- Tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên đang học và sinh viên mới tốt nghiệp.

- Phát triển mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sinh viên về các mặt: Tìm việc làm; hướng dẫn thực hành; thực tập nghề nghiệp;…

- Quản lý hệ thống thông tin hỗ trợ việc làm.

- Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về: kỹ năng xin việc làm; kỹ năng nghề nghiệp cụ thể; …

- Quản lý các loại hình dịch vụ theo quy định của nhà trường và đúng pháp luật.

- Tham mưu phát triển các loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng trong trường và cộng đồng ( Trong đó có dịch vụ tổ chức sự kiện).

- Tổ chức các hoạt động đột xuất về hỗ trợ việc làm và dịch vụ và các hoạt động khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời về lĩnh vực được phân công.

- Thường xuyên giữ liên lạc về mối quan hệ với cựu sinh viên, cập nhật các thông tin về cựu sinh viên theo từng năm học và tổ chức các chương trình hoạt động cho cựu sinh viên.

» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO

 

 

 
QUY TRÌNH ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ ĂN GIẢNG VIÊN THUỘC TT HỖ TRỢ VIỆC LÀM VÀ DỊCH VỤ

Tải về

 
THÔNG BÁO LAO ĐỘNG BÁN THỜI GIAN

Xem hoặc Tải về

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP CLB GIA SƯ

Tải về

THÔNG BÁO DThU

Quyết định 3580/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý(26/10/2021)
Quyết định 3581/QĐ-ĐHĐT về việc cho phép Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên(26/10/2021)
Quyết định 2013/QĐ-ĐHĐT về việc thu học phí hệ đào tạo chính quy, các ngành ngoài sư phạm năm học 2021 - 2022(25/10/2021)
Thông báo về việc mời thầu khai thác dịch vụ Bãi giữ xe sinh viên năm 2022(25/10/2021)
Nghị quyết số 46/NQ-HĐT của Hội đồng trường về ban hành Chính sách chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025(22/10/2021)