Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Quản lý dịch vụ
Hình ảnh hoạt động
Biểu mẫu
Liên hệ

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 705839

 


Trung tâm Quản lý Dịch vụ được thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 9/5/2013. Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

1. Chức năng:
   Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện việc quản lý nhà công vụ, các dịch vụ khoán thu, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường của Trường Đại học Đồng Tháp, bảo vệ sức khỏe cho CB – CNV và SV.
2. Nhiệm vụ:
- Quản lý các loại hình dịch vụ theo quy định của nhà trường và đúng pháp luật.
- Tham mưu phát triển các loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng trong trường và cộng đồng.
- Tổ chức các hoạt động đột xuất về dịch vụ và các hoạt động khác theo phân công của Hiệu trưởng.
- Khám sức khỏe cho sinh viên năm I và SVchuẩn bị ra trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chồng cháy nổ.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

 

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 
QUY TRÌNH ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ ĂN GIẢNG VIÊN THUỘC TT HỖ TRỢ VIỆC LÀM VÀ DỊCH VỤ

Tải về

 
THÔNG BÁO LAO ĐỘNG BÁN THỜI GIAN

Xem hoặc Tải về

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP CLB GIA SƯ

Tải về

THÔNG BÁO DThU

Lịch công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2019(4/2/2019 8:45:00 AM)
Thông báo về việc thi năng khiếu Tuyển sinh đại học, Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019(3/28/2019 2:16:00 PM)
Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Hóa lí thuyết và Hóa lí(3/28/2019 9:45:00 AM)
Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Việt Nam(3/22/2019 11:13:00 AM)
Hình ảnh hoạt động trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Đồng Tháp(3/16/2019 2:55:00 PM)