Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP LÝ - KTCN GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Đoàn thể
Công tác Đảng
Tin hoạt động

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 688715

 


I. Sơ lược đặc điểm, tình hình:

1- Lịch sử hình thành và phát triển:

-         Tên đơn vị: Khoa Sư phạm Lý – Kỹ thuật công nghiệp

-         Địa điểm trụ sở chính: 783 Phạm Hữu Lầu, Cao Lãnh, Đồng Tháp.

-   Quá trình thành lập: Khoa Vật lý được thành lập theo quyết định số 1295 /QĐĐHSPĐT – TCCB ngày 6/10/2004 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp (nay đổi thành Khoa Sư phạm Lý – Kỹ thuật công nghiệp).

2Cơ cấu tổ chức:

-       Tổng số cán bộ, giảng viên: 18

-      Số cán bộ, giảng viên có học hàm/học vị: PGS: 2 người; Tiến sĩ: 03 người; Thạc sĩ: 11 người (NCS: 6 người); Đại học: 02 người; Trình độ khác: 0 người.

-                      -       Tổng số lớp chính quy là: 4 lớp, tổng số lớp đào tạo không chính quy là 3 lớp

           (trong đó 3 lớp ngoài tỉnh).

Ban chủ nhiệm Khoa gồm 01 Trưởng Khoa và 01 Phó trưởng Khoa.

-         Trưởng Khoa: PGS, TS. Lương Văn Tùng

-         Phó Trưởng Khoa: PGS, TS. Huỳnh Vĩnh Phúc

-        Toàn khoa có 3 tổ chuyên môn: Vật lý lý thuyết, phương pháp, kỹ thuật công nghiệp

Ø  Trưởng bộ môn tổ Vật lý lý thuyết: TS. Hà Thanh Tùng

Ø  Trưởng bộ môn tổ Phương Pháp: TS. Nguyễn Hoàng Anh

Ø  Phó Trưởng bộ môn tổ KTCN: ThS, NCS. Võ Thành Vĩnh

Ban chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Lý – Kỹ thuật công nghiệp gồm có 03 đồng chí.

Ø  Chi bộ khoa có 13 đảng viên (trong đó có 12 giảng viên và 1 sinh viên).  

Ø  Liên chi đoàn khoa gồm hơn 129 đoàn viên.

3- Chức năng, nhiệm vụ:

-     Đào tạo giáo viên trình độ Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lý và chuyên ngành Sư phạm KTCN.

-         Đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Vật lý.

-       Chuẩn bị điều kiện để tiến tới đào tạo trình độ sau đại học một số chuyên ngành (Vật lý lý thuyết và Phương pháp giảng dạy Vật lý).

-      Bồi dưỡng cho giáo viên Vật lý trong tỉnh và khu vực về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành thí nghiệm để tiếp cận với quá trình đổi mới giáo dục.

-     Tiếp cận với nghiên cứu khoa học để dần dần trở trành một hoạt động thường xuyên của mọi cán bộ giảng viên. Chú trọng nghiên cứu khoa học ứng dụng nhằm phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu cơ bản; kịp thời hội nhập với nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

II. Các hình thức đã được khen thưởng:

    1. Danh hiệu thi đua:

 

Năm học

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010-2011

Tập thể lao động Tiên tiến

Quyết định số 536/QĐKT-ĐHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2011,  Trường ĐH Đồng Tháp

2011-2012

Tập thể lao động Tiên tiến

Quyết định số 380/QĐKT-ĐHĐT ngày 03 tháng 8 năm 2012, Trường ĐH Đồng Tháp

2012-2013

Tập thể lao động Tiên tiến

Quyết định số 495/QĐKT-ĐHĐT ngày 08 tháng 7 năm 2013, Trường ĐH Đồng Tháp

2014-2015

Tập thể lao động Tiên tiến

Quyết định số 461/QĐKT-ĐHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2015, Trường ĐH Đồng Tháp

2015-2016

Tập thể lao động Tiên tiến

Quyết định số 493/QĐKT-ĐHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2016, Trường ĐH Đồng Tháp

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2008

Bằng khen

Quyết Định số 203/ QĐ- UBND.KT, ngày 9/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Tháp

2010

Bằng khen

Quyết Định số 285/ QĐ- UBND.KT, ngày11/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp

2011

Bằng khen

Quyết Định số 307/ QĐ- UBND.KT, ngày 5/5/2011 của UBND tỉnh Đồng Tháp

2012

Bằng khen

Quyết Định số 405/ QĐ-BGDĐT ngày 7/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2013

Bằng khen

Quyết Định số 4337/ QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2014

Bằng khen

Quyết Định số 395/ QĐ- UBND.KT, ngày 21/08/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Việt Nam(3/22/2019 11:13:00 AM)
Hình ảnh hoạt động trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Đồng Tháp(3/16/2019 2:55:00 PM)
Thông báo 250/TB-ĐHĐT về việc tham dự lễ công bố quyết định và trao "Huân chương Lao động" hạng nhì của Chủ tịch Nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Trường(3/12/2019 9:51:00 AM)
Thông báo Dự kiến chương trình Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo(3/12/2019 8:47:00 AM)
Kế hoạch hướng dẫn học bổ sung kiến thức và hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(3/8/2019 3:04:00 PM)