Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Tài liệu tham khảo
Thời khóa biểu
Bảng điểm
Bảng điểm LT-B2
Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 527864

 

THÔNG BÁO KÝ XÁC NHẬN SỐ TÀI KHOẢN HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 (2017 - 2018)

 THÔNG BÁO!

SINH VIÊN ĐẾN KHOA KÝ XÁC NHẬN SỐ TÀI KHOẢN GẤP ĐỂ TRẢ DANH SÁCH VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHUYỂN KHOẢN. 

 
DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỌC BỔNG HK1 2017 - 2018 (CHÍNH THỨC)

Xem chi tiết

Từ ngày 29/5-31/5/2018 sinh viên cung cấp số tài khoản vietinbank: 10.............. (12 số)

 
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG QUỐC - CHÍNH QUY

Xem chi tiết

Anh Chị học viên xem chương trình học tiếng Trung (chính quy)

Lớp Văn bằng 2 Tiếng Trung giống chính quy nên Anh Chị tranh thủ nộp bảng điểm gấp cho Khoa để tập hợp và làm bảo lưu một số môn đã học để giảm số lượng môn học trong chương trình.

 
 
 

THÔNG BÁO