Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Đoàn TN - Hội SV
Chương trình đào tạo
Thông tin việc làm
Quyết định - Quy định
Công đoàn
Tài liệu tham khảo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1306764

 

DANH SÁCH XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HK2, NĂM HỌC 2019 - 2020 (CHÍNH THỨC)

 Xem chi tiết

Sau thời gian 1 tuần phản hồi, khoa kgửi lại danh sách sinh viên đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 bản chính thức.

Sinh viên có tên trong danh sách chính thức nhưng chưa có số tài khoản vietinbank, cung cấp số tài khoản cho cô Linh qua email từ ngày 5-6/4/2021. 

Trân trọng!

 
 
TRANG WEB MỚI KHOA NGOẠI NGỮ (PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM)

 Xem chi tiết

Quý Thầy cô và các bạn có thể xem thông tin trên trang web mới (phiên bản thử nghiệm) của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp qua đường link sau: http://demo.dthu.edu.vn/Default.aspx

Cảm ơn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  1  [2 |  
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.04 do TS Hà Danh Đức làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.562.07 do PGS.TS Trần Quốc Trị làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" của Trường Đại học Đồng Tháp(29/03/2021)
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021(16/03/2021)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu người học(22/02/2021)