Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Tài liệu tham khảo
Thời khóa biểu
Bảng điểm
Bảng điểm LT-B2
Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 568202

 

THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ QUA TÀI KHOẢN

Kính gửi Anh Chị học viên số tài khoản của Ngân hàng Công thương Việt Nam:  117000047184 (Ghi rõ: Họ tên:...; tên lớp: ĐHAnh18 - B2, ĐHTQ18 - B2; Ngày tháng năm sinh:....; Số CMND:...)

Ghi chú:

- Sau khi học viên nộp tiền qua tài khoản, vui lòng nhắn tin cho Cô Nguyễn Ngọc Trinh: 0919.660.096 để biết đăng ký môn học)

- Nộp 2 ảnh 3x4 và 25.000đ: học viên nộp trực tiếp cho lớp trưởng đến ngày 25.8.2018 cho chuyên viên Huỳnh Ngọc Linh để nộp về Phòng Công tác SV theo quy định

 

 
 
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG QUỐC - CHÍNH QUY

Xem chi tiết

Anh Chị học viên xem chương trình học tiếng Trung (chính quy)

Lớp Văn bằng 2 Tiếng Trung giống chính quy nên Anh Chị tranh thủ nộp bảng điểm gấp cho Khoa để tập hợp và làm bảo lưu một số môn đã học để giảm số lượng môn học trong chương trình.

 
 
 

THÔNG BÁO