Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Tài liệu tham khảo
Thời khóa biểu
Bảng điểm
Bảng điểm LT-B2
Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 502848

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG HK1 (2017 - 2018)

Xem chi tiết

Sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi (Thời gian từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 25/05/2018). Sau thời gian trên không giải quyết những khiếu nại của sinh viên. Sinh viên bổ sung số tài khoản vietinbank từ ngày 28/5 - 30/5/2018)

Tiêu chí xét:

1. Có học lực và rèn luyện từ loại khá trở lên

2. Không có môn học bị điểm D (1.0)

3. Không vi phạm kỷ luật

4. Số tín chỉ tích lũy từ 14 tín chỉ trở lên / HK1 (2017-2018)

Mọi thắc mắc và khiếu nại phản hồi về Cô Linh (0987.274.193 - hnlinh@dthu.edu.vn)

 
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG TRUNG QUỐC - CHÍNH QUY

Xem chi tiết

Anh Chị học viên xem chương trình học tiếng Trung (chính quy)

Lớp Văn bằng 2 Tiếng Trung giống chính quy nên Anh Chị tranh thủ nộp bảng điểm gấp cho Khoa để tập hợp và làm bảo lưu một số môn đã học để giảm số lượng môn học trong chương trình.

 
 
 

THÔNG BÁO