Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Tài liệu tham khảo
Thời khóa biểu
Bảng điểm
Bảng điểm LT-B2
Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 688716

 

 
ThS. Võ Thị Kim Thảo

                                                          

 
 
 
 
 
 
TS. Huỳnh Thị Nhĩ

  Email: htnhi@dthu.edu.vn Giảng viên

 
 
PGS - TS. Đỗ Minh Hùng

  Email: dmhung@dthu.edu.vn Giảng viên chính
 

 

 
ThS. Thái Thị Kim Diệu
  Email: ttkdieu@dthu.edu.vn Giảng viên
 
TS. Hồ Mỹ Huyền
  Email: hmhuyen@dthu.edu.vn Giảng viên
 
 
ThS. Bùi Thị Kim Hằng
Trưởng Bộ môn Email: btkhang@dthu.edu.vn Giảng viên chính
 
ThS. Nguyễn Văn Tám
  Email: nvtam@dthu.edu.vn Giảng viên chính
 
ThS - NCS. Trần Thanh Tâm
  Email: tttam@dthu.edu.vn Giảng viên
 
TS. Phan Ngọc Thạch
 Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa Email: pnthach@dthu.edu.vn Giảng viên
 
 
 
ThS. Phạm Văn Tặc
Phó Trưởng Bộ môn Email: pvtac@dthu.edu.vn Giảng viên
 
 |  1  [2 |  
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Việt Nam(3/22/2019 11:13:00 AM)
Hình ảnh hoạt động trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Đồng Tháp(3/16/2019 2:55:00 PM)
Thông báo 250/TB-ĐHĐT về việc tham dự lễ công bố quyết định và trao "Huân chương Lao động" hạng nhì của Chủ tịch Nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Trường(3/12/2019 9:51:00 AM)
Thông báo Dự kiến chương trình Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo(3/12/2019 8:47:00 AM)
Kế hoạch hướng dẫn học bổ sung kiến thức và hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(3/8/2019 3:04:00 PM)