Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Đoàn TN - Hội SV
Chương trình đào tạo
Thông tin việc làm
Quyết định - Quy định
Công đoàn
Tài liệu tham khảo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1237633

 

1. Giới thiệu
   -  Khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Đồng Tháp được hình thành trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Tháp và chính thức tuyển sinh hệ đại học chuyên ngành Tiếng Anh vào năm học 2003-2004.
 
   -  Khoa Ngoại ngữ hiện có trên 1.000 SV đang theo học thuộc hệ chính quy, vừa làm vừa học, gồm 03 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh (Biên-Phiên dịch), Ngôn ngữ Trung Quốc (Biên-Phiên dịch); 02 chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng: Sư phạm Tiếng Anh, Tiếng Anh.
 
   -  Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Ngoại ngữ có 24 thầy, cô; trong đó có 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 12 thạc sĩ và 09 thầy, cô đang tham gia các chương trình cao học. Khoa đã thực hiện trên 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp bộ; đã công bố 35 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành và kỉ yếu hội thảo khoa học.
 
   -  Chi bộ Khoa nhiều năm liền là Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
   -  Sinh viên, cán bộ, giảng viên Khoa ngoại ngữ quyết tâm khắc phục những khó khăn, thách thức, tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được; tích cực phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra về giáo dục, đào tạo, góp phần thiết thực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, và các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đại phương.
 
 
2. Chức năng
Quản lí hành chính cấp cơ sở về tổ chức nhân sự; chương trình nội dung, phương pháp đào tạo, trang thiết bị phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng và đại học các ngành ngoại ngữ; quản lí các hoạt động khoa học-công nghệ theo quy định tại Điều 41 của Điều lệ Trường Đại học và phân cấp của Hiệu trưởng.
 
3.  Nhiệm vụ
    -   Tham gia xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng các trình độ cao đẳng và đại học các chuyên ngành ngoại ngữ.  
 
    -   Tổ chức, quản lí quá trình đào tạo, chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các bộ môn ngoại ngữ, các hoạt động khoa học-công nghệ và các hoạt động giáo dục khác trong đào tạo.
 
    -   Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các bộ môn ngoại ngữ theo quy định của nhà trường, của ngành.
 
    -   Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông các cấp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khác ngoài khu vực.
 
    -   Quản lí cán bộ, giảng viên các tổ bộ môn và sinh viên hệ chính qui tập trung, hệ liên thông thuộc khoa.
 
    -   Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị do nhà trường giao để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo.
 
    -   Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa.
 
    -   Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc khoa.
 
    -   Tham gia và tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học-công nghệ cấp cơ sở, khu vực, quốc gia và quốc tế.
 
    -   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định cấp quản lí khoa.
» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo số 2 về thời gian và hình thức tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu về khoa học tự nhiên và môi trường trong giai đoạn hiện nay"(23/12/2020)
Thông báo về việc thay đổi thời gian khai giảng đối với các lớp tuyển sinh đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2, năm 2020(11/12/2020)
Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Hồ Văn Thống(27/11/2020)
Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Cao Dao Thép(27/11/2020)
Thông báo chỉ tiêu và điểm xét tuyển bổ sung đợt 2 tuyển sinh trình độ đại học;Trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non bằng phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2020(30/10/2020)