Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Đoàn TN - Hội SV
Thông tin việc làm
Quyết định - Quy trình
Công đoàn
Tài liệu tham khảo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 802859

 


 

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp được hình thành trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Tháp và chính thức tuyển sinh hệ đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh vào năm học 2003-2004.
Đến năm học 2013 – 2014 Khoa đổi tên thành “Sư phạm Ngoại ngữ”, theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp.
2. Chức năng, nhiệm vụ
-Xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng các trình độ cao đẳng và đại học các chuyên ngành ngoại ngữ.
-Tổ chức, quản lí quy trình đào tạo, đảm bảo chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các bộ môn ngoại ngữ.
-Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các bộ môn ngoại ngữ theo quy định của nhà trường, của ngành.
-Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông các cấp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khác ngoài khu vực.
-Tham gia các hoạt động dịch vụ liên quan đến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.
3. Cơ cấu tổ chức
- Phó Trưởng khoa: TS. Phan Ngọc Thạch
- Trưởng bộ môn Lý thuyết - PPDH:ThS-GVC. Bùi Thị Kim Hằng   
Phó Trưởng bộ môn Phát triển kỹ năng:ThS. Phạm Văn Tặc  
Tổng số cán bộ, giảng viên: 28 (PGS- TS: 01; Tiến sĩ: 3; NCS: 5; Thạc sĩ: 16; Cao học: 1; Đại học: 2).
- Tổng số sinh viên (chính quy, ngoài chính quy): 1.450 (năm học 2018-2019).  
4. Các chuyên ngành đào tạo
- Sư phạm Tiếng Anh (ĐH chính quy, liên thông)
- Ngôn ngữ Anh 
Biên - phiên dịch Tiếng Anh (ĐH chính quy, văn bằng 2, liên thông)
Tiếng Anh kinh doanh
- Ngôn ngữ Trung Quốc (ĐH chính quy, Văn bằng 2).
5. Danh hiệu đạt được

Năm
Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 710/QĐ-ĐHSPĐT ngày 2 tháng 10 năm 2007; Trường Đại học Đồng Tháp
2008
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 517/QĐ-ĐHSPĐT ngày 12 tháng 9 năm 2008; Trường Đại học Đồng Tháp
2009
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 524/QĐ-ĐHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2009; Trường Đại học Đồng Tháp
2011
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 536/QĐ-ĐHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2011; Trường Đại học Đồng Tháp
2011
Tập thể Lao động xuất sắc
Số 309/QĐ-UBND.KT, ngày 5/5/2011; UBND tỉnh Đồng Tháp
2013
Tập thể Lao động xuất sắc
Số 372/QĐ-UBND.KT, ngày 6/8/2013; UBND tỉnh Đồng Tháp
2014
Tập thể Lao động xuất sắc
Số 4552/QĐ-BGDĐT, ngày 15/10/2014; Bộ GD-ĐT
2015
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 461/QĐ-ĐHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2015; Trường Đại học Đồng Tháp
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do PGS,TS. Hồ Sỹ Thắng làm chủ nhiệm đề tài(8/21/2019 9:55:00 AM)
Thông báo chỉ tiêu và điểm xét tuyển bổ sung đợt 1, tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2019(8/16/2019 9:16:00 AM)
Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019(8/9/2019 9:55:00 AM)
Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019 của Trường Đại học Vinh tại Trường Đại học Đồng Tháp(8/9/2019 9:43:00 AM)
Thông báo điểm trúng tuyển các ngành ĐH, CĐSP hệ chính quy năm 2019 theo phương thức kết quả học bạ lớp 12 THPT(7/30/2019 4:26:00 PM)