Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Tài liệu tham khảo
Thời khóa biểu
Bảng điểm
Bảng điểm LT-B2
Công đoàn

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 264055

 


 

1. Lịch sử hình thành và phát triển
Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp được hình thành trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Tháp và chính thức tuyển sinh hệ đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh vào năm học 2003-2004.
Đến năm học 2013 – 2014 Khoa đổi tên thành “Sư phạm Ngoại ngữ”, theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp.
2. Chức năng, nhiệm vụ
-Xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng các trình độ cao đẳng và đại học các chuyên ngành ngoại ngữ.
-Tổ chức, quản lí quy trình đào tạo, đảm bảo chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các bộ môn ngoại ngữ.
-Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các bộ môn ngoại ngữ theo quy định của nhà trường, của ngành.
-Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông các cấp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khác ngoài khu vực.
-Tham gia các hoạt động dịch vụ liên quan đến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.
3. Cơ cấu tổ chức
- Gồm 2 tổ bộ môn: Phát triển kỹ năng  
                                 Lý thuyết và Phương pháp dạy học
-Trưởng khoa: TS.GVC Đỗ Minh Hùng  
-P.Trưởng khoa: TS.GV Phan Ngọc Thạch
-Trưởng bộ môn Phát triển kỹ năng:ThS.GV Phạm Văn Tặc  
-Trưởng bộ môn Lý thuyết - PPDH:ThS.GVC Bùi Thị Kim Hằng   
- Tổng số cán bộ, giảng viên: 25 (Tiến sĩ: 4; NCS: 3; Thạc sĩ: 12; Cao học: 3; Đại học: 3).
- Tổng số học sinh (chính quy, ngoài chính quy): 1.058 (năm học 2016-2017).  
4. Các chuyên ngành đào tạo
-Sư phạm Tiếng Anh (ĐH chính quy, liên thông)
-Ngôn ngữ Anh (ĐH-CĐ chính quy, văn bằng 2, liên thông)
-Ngôn ngữ Trung Quốc (ĐH chính quy).
5. Danh hiệu đạt được

Năm
Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 710/QĐ-ĐHSPĐT ngày 2 tháng 10 năm 2007; Trường Đại học Đồng Tháp
2008
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 517/QĐ-ĐHSPĐT ngày 12 tháng 9 năm 2008; Trường Đại học Đồng Tháp
2009
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 524/QĐ-ĐHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2009; Trường Đại học Đồng Tháp
2011
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 536/QĐ-ĐHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2011; Trường Đại học Đồng Tháp
2011
Tập thể Lao động xuất sắc
Số 309/QĐ-UBND.KT, ngày 5/5/2011; UBND tỉnh Đồng Tháp
2013
Tập thể Lao động xuất sắc
Số 372/QĐ-UBND.KT, ngày 6/8/2013; UBND tỉnh Đồng Tháp
2014
Tập thể Lao động xuất sắc
Số 4552/QĐ-BGDĐT, ngày 15/10/2014; Bộ GD-ĐT
2015
Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở
Số 461/QĐ-ĐHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2015; Trường Đại học Đồng Tháp
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 

Kế hoạch học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2016 chuyên ngành Quản lý Giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp 

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học liên thông VLVH năm 2016 tại Trường CĐSP Sóc Trăng, kỳ thi ngày 04,05/6/2016

   

Kết quả thi ngoại ngữ Tiếng Anh chuẩn đầu ra của chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Việt Nam, LL&PPDH BM Toán khóa 3 (2014 - 2016) – Kỳ thi ngày 28 và 29/5/2016

  

Kết quả tuyển sinh liên thông tại các đơn vị liên kết đào tạo đợt tháng 5 năm 2016

  

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2016 ngành Kỹ thuật điện, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Đồng Tháp