Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA TÂM LÝ GD & QLGD TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Đoàn thể
Công đoàn
Tin hoạt động
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 652764

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA QLGD & TLGD

 

 

 

Họ và tên

Huỳnh Mộng Tuyền

Chức vụ

Trưởng khoa

Học vị

Tiến sĩ

Ngày sinh

25/12/1973

Quê quán

Cà Mau

Điện thoại

0919.231.707

Email

hmtuyen73@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Vũ Thị Phương

Chức vụ

Phó khoa

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

12/06/1962

Quê quán

Thái Bình

Điện thoại                               

0918.715.328

Email

vtphuong12@yahoo.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Đinh Thị Minh Hiếu

Chức vụ

Tổ trưởng TLH

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

10/11/1964

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại                              

0918.716.313

Email

minhhieu1234@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

NguyễnThị  Ngọc Hà

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Thạc sĩ - NCS

Ngày sinh

06/07/1968

Quê quán

Long An

Điện thoại                     

0989.707.323

Email

ntnha@dthu.edu.vn

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

Họ và tên

Lê Thanh Bình

Chức vụ

Tổ trưởng QLGD&GDH

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

20/12/1961

Quê quán

Quảng trị

Điện thoại                               

0913.126.624

Email

ltbinh@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

                         

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Xuân Đài

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

17/04/1983

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại                    

0908.299.776

Email

daixuan1704@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Kim Chuyên

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

15/09/1975

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại             

0983.597.075

Email

kchuyendhdt@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Liễu Giao 

Chức vụ

Chuyên viên 

Học vị

Đại học

Ngày sinh

05/02/1984

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại                 

0977.341.028

Email

giaonguyen0502@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Trần Thanh Thúy

Chức vụ

Chuyên viên 

Học vị

Đại học

Ngày sinh

4/10/1985

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại          

0919.063.536

Email

tranthuy4101985@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

                                  

 

 

Họ và tên

Đinh Ngọc Thắng

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Thạc sĩ - NCS

Ngày sinh

08/09/1981

Quê quán

Nghệ An

Email

dinhngocthang2010@gmail

Điện thoại          

0909.196.802

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

Họ và tên

Đào Hoàng Nam 

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Tiến sĩ 

Ngày sinh

06/04/1955

Quê quán

Cà Mau

Email

dhnam55@yahoo.com

Điện thoại          

0913892258

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

Họ và tên

Phạm Văn Khanh  

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Tiến sĩ 

Ngày sinh

02/12/1955

Quê quán

Tiền Giang

Email

pvakhanh@gmail.com

Điện thoại          

0913962810

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Lê Thị Anh   

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Cử nhân  

Ngày sinh

20/5/1992

Quê quán

Hà tĩnh

Email

kimanhle20592@gmail.com

Điện thoại          

096.6288.104

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

Họ và tên

Huỳnh Thị Kiều Trâm   

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Cử nhân  

Ngày sinh

25/06/1988

Quê quán

An Giang 

Email

htktram@dthu.edu.vn

Điện thoại          

0939959133

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

 
 

THÔNG BÁO

 

   

 

       

 

   

 

   

 

    

THÔNG BÁO DThU