Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA TÂM LÝ GD & QLGD TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Đoàn thể
Tin hoạt động
Thông báo

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 405570

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA QLGD & TLGD

 

 

 

Họ và tên

Huỳnh Mộng Tuyền

Chức vụ

Trưởng khoa

Học vị

Tiến sĩ

Ngày sinh

25/12/1973

Quê quán

Cà Mau

Điện thoại

0919.231.707

Email

hmtuyen73@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Vũ Thị Phương

Chức vụ

Phó khoa

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

12/06/1962

Quê quán

Thái Bình

Điện thoại                               

0918.715.328

Email

vtphuong12@yahoo.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Đinh Thị Minh Hiếu

Chức vụ

Tổ trưởng TLH

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

10/11/1964

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại                              

0918.716.313

Email

minhhieu1234@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

NguyễnThị  Ngọc Hà

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Thạc sĩ - NCS

Ngày sinh

06/07/1968

Quê quán

Long An

Điện thoại                     

0989.707.323

Email

ntnha@dthu.edu.vn

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

Họ và tên

Lê Thanh Bình

Chức vụ

Tổ trưởng QLGD&GDH

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

20/12/1961

Quê quán

Quảng trị

Điện thoại                               

0913.126.624

Email

ltbinh@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

                         

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Xuân Đài

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

17/04/1983

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại                    

0908.299.776

Email

daixuan1704@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Kim Chuyên

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Thạc sĩ

Ngày sinh

15/09/1975

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại             

0983.597.075

Email

kchuyendhdt@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Liễu Giao 

Chức vụ

Chuyên viên 

Học vị

Đại học

Ngày sinh

05/02/1984

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại                 

0977.341.028

Email

giaonguyen0502@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

Họ và tên

Trần Thanh Thúy

Chức vụ

Chuyên viên 

Học vị

Đại học

Ngày sinh

4/10/1985

Quê quán

Đồng Tháp

Điện thoại          

0919.063.536

Email

tranthuy4101985@gmail.com

Lý lịch KH

Xem file

                                  

 

 

Họ và tên

Đinh Ngọc Thắng

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Thạc sĩ - NCS

Ngày sinh

08/09/1981

Quê quán

Nghệ An

Email

dinhngocthang2010@gmail

Điện thoại          

0909.196.802

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

Họ và tên

Đào Hoàng Nam 

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Tiến sĩ 

Ngày sinh

06/04/1955

Quê quán

Cà Mau

Email

dhnam55@yahoo.com

Điện thoại          

0913892258

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

Họ và tên

Phạm Văn Khanh  

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Tiến sĩ 

Ngày sinh

02/12/1955

Quê quán

Tiền Giang

Email

pvakhanh@gmail.com

Điện thoại          

0913962810

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Lê Thị Anh   

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Cử nhân  

Ngày sinh

20/5/1992

Quê quán

Hà tĩnh

Email

kimanhle20592@gmail.com

Điện thoại          

096.6288.104

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

Họ và tên

Huỳnh Thị Kiều Trâm   

Chức vụ

Giảng viên

Học vị

Cử nhân  

Ngày sinh

25/06/1988

Quê quán

An Giang 

Email

htktram@dthu.edu.vn

Điện thoại          

0939959133

Lý lịch KH

Xem file

 

 

 

 

 
 

THÔNG BÁO