Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy chế, Quy định
Tài liệu ISO
Kết quả phúc khảo
Kết quả tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Kiểm định chất lượng
Đề thi, Đáp án kết thúc môn học
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1511986

 

 

 

 
Phòng Khảo thí & BĐCLĐT thành lập theo Quyết định số: 288/QĐ-ĐHSPĐT ngày 02/8/2008.
 
 

Chức năng:

 


    Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công việc về khảo thí và bảo đảm chất lượng đào tạo.
 
 

Nhiệm vụ:

 


   1. Tham mưu ban hành văn bản “Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần” đúng Quy chế và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;
 
   2. Tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các hệ đào tạo và bồi dưỡng theo quy định hiện hành;
 
   3. Quản lý kết quả học tập của sinh viên, cấp bảng điểm cho sinh viên các hệ đào tạo và bồi dưỡng;
 
   4. Chủ trì hoặc phối hợp với phòng Đào tạo trong việc tổ chức thi tuyển sinh các hệ đào tạo theo Quy chế của Bộ GD & ĐT và Quy định của Hiệu trưởng;
 
   5. Chủ trì hoặc phối hợp với phòng Đào tạo trong việc tổ chức thi tốt nghiệp các hệ đào tạo theo Quy chế của Bộ GD & ĐT và Quy định của Hiệu trưởng;
 
   6. Quản lý thi kết thúc môn học các hệ đào tạo và bồi dưỡng theo hệ đào tạo theo Quy chế của Bộ GD & ĐT và Quy định của Hiệu trưởng;
 
   7. Tổ chức bảo quản và lưu trữ đối với các tài liệu liên quan đến các kỳ thi theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ;
 
   8. Thực hiện các nhiệm vụ với chức năng là bộ phận chuyên trách về bảo đảm chất lượng của Trường, bao gồm: tham mưu xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo cho từng giai đoạn, thường trực Hội đồng tự đánh giá chất lượng đào tạo, …
 
» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO

 

    

 
Thông báo tập huấn tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục đại học năm 2018

 Chi tiết xem file đính kèm

 
Thông báo tập huấn về Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục đại học

 Chi tiết xem file đính kèm

 

   

 

       

THÔNG BÁO DThU