Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy chế, Quy định
Tài liệu ISO
Kết quả phúc khảo
Kết quả tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Kiểm định chất lượng
Đề thi, Đáp án kết thúc môn học
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 652748

 

1. Nguyễn Quốc Vũ

 Thạc sỹ, Trưởng phòng    

 
2. Nguyễn Thị Kim Lan

 Thạc sỹ, Phó trưởng phòng
   

 
3. Nguyễn Quốc Tuấn
 Thạc sỹ, Tổ trưởng
   
 
4. Nguyễn Văn Xu

 Thạc sỹ, giảng viên
   

 
5. Nguyễn Thị Kim Phượng

 Thạc sỹ, chuyên viên
   

 
6. Nguyễn Văn Cảnh

 Thạc sỹ, giảng viên
   

 
7. Nguyễn Quốc Thanh

 Thạc sỹ, giảng viên
   

 
8. Nguyễn Quốc Anh

Thạc sỹ, giảng viên

 
 

THÔNG BÁO

 

    

 
Thông báo tập huấn tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục đại học năm 2018

 Chi tiết xem file đính kèm

 
Thông báo tập huấn về Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục đại học

 Chi tiết xem file đính kèm

 

   

 

       

THÔNG BÁO DThU