Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCLĐT TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy chế, Quy định
Tài liệu ISO
Kết quả phúc khảo
Kết quả tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Kiểm định chất lượng
Đề thi, Đáp án kết thúc môn học
Thông báo

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 461910

 

1. Huỳnh Thị Hồng Vinh

Thạc sỹ - Giảng viên chính, Trưởng phòng 
   

 
2. Nguyễn Quốc Vũ

 Thạc sỹ, Phó Trưởng phòng    

 
3. Nguyễn Quốc Tuấn
 Thạc sỹ, Tổ trưởng
   
 
4. Nguyễn Thị Kim Lan

 Thạc sỹ, giảng viên
   

 
5. Nguyễn Văn Xu

 Thạc sỹ, giảng viên
   

 
6. Nguyễn Thị Kim Phượng

 Thạc sỹ, chuyên viên
   

 
7. Nguyễn Văn Cảnh

 Thạc sỹ, giảng viên
   

 
8. Nguyễn Quốc Thanh

 Thạc sỹ, giảng viên
   

 
9. Nguyễn Quốc Anh

Thạc sỹ, chuyên viên

 
 

THÔNG BÁO

 
Thông báo số 5

 Thông báo số 5

 
Thông báo số 4

 Thông báo số 4

 
Thông báo số 3

 Thông báo số 3

 
Thông báo số 2

 Thông báo số 2

 
Thông báo số 1

 Thông báo số 1