Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐH NHÂN SỰ
Giới thiệu
Nhân sự
Quy chế đào tạo
Thông báo
Biểu mẫu

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 628235

 

PGS, TS. Hồ Sỹ Thắng

Trưởng phòng
Phó Giáo sư Tiến sĩ
Giảng viên cao cấp

 
TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng phòng
  Tiến sĩ  - Giảng viên chính

 
ThS. Nguyễn Văn Triển

 
  Thạc sĩ  - Chuyên viên

 
ThS. Nguyễn Thanh Hà

 
  Email: ntha@dthu.edu.vn
  Thạc sĩ  - Chuyên viên

 
ThS. Nguyễn Hữu Gọn

 
  Thạc sĩ - Chuyên viên

 
 

THÔNG BÁO

 
Thời khoá biểu học trong tháng 8 của các lớp cao học tại Trường Đại học Đồng Tháp

Xem file gửi kèm

 
Mã học viên khoá 18 (Trường Đại học vinh liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp)

Xem file gửi kèm

 
Hướng dẫn học viên xem kết quả học tập (Trường Đại học vinh liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp)

Xem file gửi kèm

 
Lịch thi ngày 25, 26, 27/06/2012 của khoá 19 (2011 - 2013) và lịch thi lại của khoá 18 (2010 - 2012)

Xem file gửi kèm

 
Thông báo Tuyển sinh cao học đợt tháng 8/2012 chuyên ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Đồng Tháp

Xem file gửi kèm

THÔNG BÁO DThU