Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO KẾ HOẠCH NĂM HỌC
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 405622

 

 
 
Kế hoạch năm học 2015-2016

1. Tiếp tục hoàn thiện quy trình quản lý hồ sơ trong đào tạo và quản lý đào tạo.

2. Ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai công tác đào tạo.

3. Đảm bảo tiêu chí các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

 
 

THÔNG BÁO

 
Thông báo v/v thông tin xét tốt nghiệp

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [21/11/2017]

 
Lịch thi học kỳ mùa Thu năm học 2017-2018(chính thức)

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [20/11/2017]

 
Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9-10/2017 - Bổ sung

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [14/11/2017]

 
Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [09/11/2017]

 
Mẫu phiếu đánh giá kiến tập sư phạm

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [08/11/2017]