Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ CTĐ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy trình
Biểu mẫu
Sổ tay giảng viên
Văn bản quy phạm pháp luật

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 705840

 


  Trưởng phòng 
    Thạc sĩ - NCS

 

2. Võ Thị Thanh Lan
  Phó trưởng phòng
    Thạc sĩ

 

3. Hồ Minh Quang
  Phó trưởng phòng
    Thạc sĩ

 

4. Nguyễn Thành Nghĩa
  Chuyên viên
    Thạc sĩ

 

5. Lê Thị Bích Tuyền
  Chuyên viên
    Cử nhân

 

6. Phan Thanh Kiều
  Chuyên viên
    Cử nhân

 

7. Nguyễn Thị Ngọc Chi
  Chuyên viên
    Thạc sĩ  

 

  Chuyên viên
    Cử nhân 

 

9. Nguyễn Thị Hồng Uyên
  Chuyên viên
    Cử nhân

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Lịch công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2019(4/2/2019 8:45:00 AM)
Thông báo về việc thi năng khiếu Tuyển sinh đại học, Tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019(3/28/2019 2:16:00 PM)
Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Hóa lí thuyết và Hóa lí(3/28/2019 9:45:00 AM)
Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Việt Nam(3/22/2019 11:13:00 AM)
Hình ảnh hoạt động trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Đồng Tháp(3/16/2019 2:55:00 PM)