Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA GD CHÍNH TRỊ & CTXH GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Quy trình, kế hoạch đào tạo
Chi bộ
Đoàn thể
Nghiên cứu Khoa học
Biểu mẫu, văn bản pháp quy
Quản lý sinh viên
Tin hoạt động
Thư viện số

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1062265

 


1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục Chính trị được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017 - 2022, trên cơ sở hợp nhất 3 ngành đào tạo sư phạm: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Chính trị. 

Hiện nay Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục Chính trị có 30 cán bộ - giảng viên tham gia đào tạo 03 chuyên ngành sư phạm: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Chính trị. với 04 Bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn Lý luận xã hội;

- Bộ môn Chính trị học;

- Bộ môn Lịch sử

- Bộ môn Địa lí.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục Chính trị có chức năng quản lý hành chính cấp cơ sở theo quy định của Điều lệ trường Đại học và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng tháp, cụ thể là:

- Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và đơn vị.

- Quản lý chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo trình độ đại học các ngành: Giáo dục Chính trị, Địa lí và Lịch sử.

- Quản lý các hoạt động khoa học - công nghệ.

2.2. Nhiệm vụ

- Quản lý cán bộ, giảng viên, các bộ môn, sinh viên hệ chính qui, không chính qui và hệ liên thông của Khoa. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Khoa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc Khoa.

- Xây dựng chương trình, mục tiêu đào tạo các ngành Giáo dục Chính trị, Địa lí và Lịch sử.

- Tổ chức quản lý và thực hiện chương trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên các lớp hệ chính qui và không chính qui tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo theo chức năng.

- Tổ chức giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, các phân môn thuộc chuyên ngành Địa lí và Lịch sử cho sinh viên các lớp chính qui, không chính qui hệ trung cấp, cao đẳng và đại học tại Trường và các cơ sở liên kết khác.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các môn học thuộc ngành Giáo dục Chính trị, Địa lí và Lịch sử theo quy định của Nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học - công nghệ cấp cơ sở, khu vực, quốc gia theo kế hoạch.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị do nhà trường giao để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo.

-  Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

 
 

THÔNG BÁO

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2018

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

 
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2018 - 2019

 Click here to DOWNLOAD

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo tuyển dụng phóng viên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp (nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2020)(7/6/2020 1:53:00 PM)
Kế hoạch hướng dẫn hệ thống hóa kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Vinh tại Trường Đại học Đồng Tháp(6/30/2020 3:20:00 PM)
Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đại học liên thông VLVH năm 2020 tại Trường Đại học Đồng Tháp(6/25/2020 10:52:00 AM)
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020(6/25/2020 10:18:00 AM)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020, đợt tuyển dụng bổ sung của Trường Đại học Đồng Tháp(5/22/2020 4:17:00 PM)