Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 928196

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế tại Trường Đại học Đồng Tháp (1/14/2020 5:03:00 PM)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế tại Trường Đại học Đồng Tháp (1/14/2020 5:02:00 PM)
Thông báo chiêu sinh các lớp IELTS(1/11/2020 8:19:00 PM)
Nghị định 99/2019/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học(1/7/2020 1:31:00 PM)
Thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do PGS.TS Phạm Minh Giản làm chủ nhiệm đề tài(12/27/2019 4:07:00 PM)