Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH- TỔNG HỢP TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Quy trình - Quy định
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 652775

 


Ths. Trần Văn Thọ
 Chức vụ: Trưởng Phòng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học - Giáo dục học.
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: tvtho@dthu.edu.vn  , tranthodt@yahoo.com

Trưởng phòng
Ths. Nguyễn Văn Nghiêm
 Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
 Lĩnh vực nghiên cứu: Ngữ văn.
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: nvnghiem@dthu.edu.vn

Phó Trưởng phòng
Đỗ Ngọc Hồ
 Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
 Lĩnh vực nghiên cứu: Anh văn.
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: dnho@dthu.edu.vn

Phó Trưởng phòng
Ths. HuỳnhThiện Tân
 Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 Lĩnh vực nghiên cứu: Mạng máy tính, Quản lý giáo dục
 Văn phòng: Tầng 2 dãy Nhà A4.

 Địa chỉ thư điện tử: httan@dthu.edu.vn

Tổ Trưởng tổ Quản trị mạng
Ths. Vũ Nguyên Chấn
 Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ Thông tin
 Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị Database.
 Văn phòng: Tầng 2 dãy nhà A4

 Địa chỉ thư điện tử: vuchannguyen@dthu.edu.vn

Chuyên viên
Ths. Đặng Thị Thu Liễu
 Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học
 Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa học
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: dttlieu@dthu.edu.vn

Tổ trưởng tổ Văn thư - Lễ tân
Nguyễn Anh Thuỳ
 Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn thư
 Lĩnh vực nghiên cứu: Văn thư lưu trữ.
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: nathuy@dthu.edu.vn

Chuyên viên
ThS. Võ Phan Thu Ngân
 Chức vụ: Giảng viên
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
 Lĩnh vực nghiên cứu: Tiếng anh
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: vptngan@dthu.edu.vn

Chuyên viên
Nguyễn Thuỳ Vương
 Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
 Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý văn thư, Tin học.
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: ntvuong@dthu.edu.vn

Chuyên viên
Trần Ngọc Thuận
 Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học
 Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Thông Tin Ứng dụng.
 Văn phòng: Tầng 2 dãy Nhà A4

 Địa chỉ thư điện tử: tnthuan@dthu.edu.vn

Chuyên viên
Ths. Phạm Bình Phương My
 Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
 Lĩnh vực nghiên cứu: Ngữ Văn
 Văn phòng: Dãy A4

 Địa chỉ thư điện tử:pbpmy@dthu.edu.vn

Chuyên viên
Nguyễn Long Huỳnh
 Chức vụ: Nhân viên lái xe
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Lĩnh vực nghiên cứu:
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: nlhuynh@dthu.edu.vn

Lái xe cơ quan
Võ Nguyễn Như Thuỷ
 Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
 Lĩnh vực nghiên cứu: Anh văn.
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: vnnthuy@dthu.edu.vn

Chuyên viên
Huỳnh Tiên Tri
 Chức vụ: Nhân viên lái xe
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Lĩnh vực nghiên cứu:
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: httri@dthu.edu.vn

Lái xe cơ quan
Nguyễn Văn Hiếu
 Chức vụ: Nhân viên lái xe
 Trình độ chuyên môn: Trung cấp
 Lĩnh vực nghiên cứu:
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: nvhieu@dthu.edu.vn

Lái xe cơ quan
Vũ Thị Bích Ngọc
 Chức vụ: Nhân viên lái xe
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
 Lĩnh vực nghiên cứu:
 Văn phòng: Dãy Hiệu Bộ.

 Địa chỉ thư điện tử: vtbngoc@dthu.edu.vn

Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Nguyên
 Chức vụ: Chuyên viên
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân
 Lĩnh vực nghiên cứu: Ngữ văn
 Văn phòng: Dãy Nhà A4.

 Địa chỉ thư điện tử: nttnguyen@dthu.edu.vn

Chuyên viên

 

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU