Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 688769

 


PGS.TS. Trần Quang Thái
Nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Nhà trường về mọi hoạt động của Phòng Đào tạo;
2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo;
- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, xây dựng mục tiêu, chất lượng đơn vị;
- Xây dựng đề án mở các ngành đào tạo đại học mới, tham gia Đề án ngoại ngữ quốc gia;
- Văn bằng, chứng chỉ;
- Tổ chức, hành chính của đơn vị;
- Xây dựng các quy chế, quy định về đào tạo;
- Giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo;
- Mời giảng;
3. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường.
 Văn phòng: 205B1
 SĐT: 02778 527 133
 Email: tqthai@dthu.edu.vn
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Nhành
Nhiệm vụ:
1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Điều hành hoạt động dạy học hệ chính quy, tổng hợp phân công giảng dạy, xây dựng biên chế năm học hệ chính quy, tổ chức xét tốt nghiệp hệ chính quy, tham gia phát bằng tốt nghiệp;
- Điều hành nhóm vận hành phần mềm quản lý đào tạo và các công việc liên quan đến phần mềm QLĐT;
- Xây dựng các báo cáo tổng hợp về điều hành hoạt động dạy học, công tác quản lý dạy-học hệ chính quy;
- Công tác ISO;
- Tham quan, ngoại khoá;
2. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng phòng, Lãnh đạo Nhà trường.
 Văn phòng: 204B1
 SĐT: 02773 882 557
 Email: ntnhanh@dthu.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Phạm Ngọc Thu Thảo
 Nhiệm vụ:
1. Văn thư;
2. Quản lý tài sản của đơn vị;
3. Hỗ trợ công tác văn bằng, chứng chỉ;
4. Hỗ trợ công tác xét và công nhận tốt nghiệp;
 Văn phòng: 201B1
 SĐT: 02773 881 619
 Email: phamngocthuthao298@gmail.com
Chuyên viên
ThS. Trần Thị Bích Phượng
 Nhiệm vụ:
1. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
2. Báo cáo tổng hợp công tác liên quan đến đào tạo chính quy;
3. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến văn bằng, tín chỉ;
4. Tham gia xét tốt nghiệp;
 Văn phòng: 201B1
 SĐT: 02773 881 619
 Email: bphuongdhdt@gmail.com
Chuyên viên
ThS. Lê Anh Tuấn
 Nhiệm vụ:
1. Quản lý, vận hành, phát triển hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
2. Điều hành hoạt động dạy học:
- Lập kế hoạch tổ chức giảng dạy;
- Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu;
- Tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên;
- Điều chỉnh môn học theo nguyện vọng của sinh viên;
3. Tham gia xét tốt nghiệp;
 Văn phòng: 202B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: letuan@dthu.edu.vn
Chuyên viên
ThS. Võ Duy Thanh
 Nhiệm vụ:
1. Cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
2. Điều hành hoạt động dạy học:
- Quản lý, điều tiết phòng học;
- Lập thời khoá biểu giảng dạy;
- Tổ chức đăng ký môn học, khối lượng học tập;
- Điều chỉnh môn học theo nguyện vọng của sinh viên;
3. Tham gia xét tốt nghiệp;
4. Hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo;
5. Đăng tải thông tin lên website đơn vị.
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: vdthanhdhdt@gmail.com
Chuyên viên
ThS. Trần Tuấn Anh
 Nhiệm vụ:
1. Điều hành hoạt động dạy học:
- Lập thời khoá biểu giảng dạy;
- Tổ chức đăng ký môn học, khối lượng học tập;
- Điều chỉnh môn học theo nguyện vọng của sinh viên;
2. Tham gia xét tốt nghiệp;
3. Tham gia vận hành phần mềm QLĐT.
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: ttanh@dthu.edu.vn
Chuyên viên
ThS. Phạm Thiết Trường
 Nhiệm vụ:
1. Thanh toán chế độ giảng dạy hệ chính quy;
2. Hỗ trợ công tác đăng ký, biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập;
3. Hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, kiểm định chương trình đào tạo.
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: pttruong@dthu.edu.vn
Chuyên viên
Hà Vũ Hoàng
Đi học tập trung.
Chuyên viên
 
 

THÔNG BÁO

 
Trang thông tin tốt nghiệp

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [28/01/2019]

 
Thông báo v/v đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy tháng 01 - năm 2019

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [10/01/2019]

 
Kế hoạch Tổ chức Lễ xuất phát thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [02/01/2019]

 
Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo chính quy năm 2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [05/12/2018]

 
Kế hoạch v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo liên thông, văn bằng hai, vừa làm vừa học, hình thức vừa làm vừa học, năm 2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [29/11/2018]

THÔNG BÁO DThU

Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Việt Nam(3/22/2019 11:13:00 AM)
Hình ảnh hoạt động trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Đồng Tháp(3/16/2019 2:55:00 PM)
Thông báo 250/TB-ĐHĐT về việc tham dự lễ công bố quyết định và trao "Huân chương Lao động" hạng nhì của Chủ tịch Nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Trường(3/12/2019 9:51:00 AM)
Thông báo Dự kiến chương trình Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo(3/12/2019 8:47:00 AM)
Kế hoạch hướng dẫn học bổ sung kiến thức và hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(3/8/2019 3:04:00 PM)