Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 461893

 


PGS.TS. Trần Quang Thái
Nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Nhà trường về mọi hoạt động của Phòng Đào tạo;
2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo;
- Xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;
- Xây dựng đề án mở các ngành đào tạo đại học mới, tham gia Đề án ngoại ngữ quốc gia;
- Văn bằng, chứng chỉ;
- Tổ chức, hành chính của đơn vị;
- Xây dựng các quy chế, quy định về đào tạo;
- Xây dựng mục tiêu, chất lượng đơn vị
3. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường;
 Văn phòng: 205B1
 SĐT: 02778 527 133
 Email: tqthai@dthu.edu.vn
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Nhành
Nhiệm vụ:
1. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Điều hành hoạt động dạy học hệ chính quy, xây dựng biên chế năm học hệ chính quy, tổ chức xét tốt nghiệp hệ chính quy, tham gia phát bằng tốt nghiệp;
- Điều hành nhóm vận hành phần mềm quản lý đào tạo và các công việc liên quan đến phần mềm QLĐT;
- Xây dựng các báo cáo tổng hợp về điều hành hoạt động dạy học, công tác quản lý dạy-học hệ chính quy;
- Công tác ISO, kiểm định chất lượng đào tạo;
- Thực tập ngoài sư phạm;
- Tham quan, ngoại khoá;
- Mời giảng;
2. Trực tiếp chỉ đạo Tổ quản lý đào tạo chính quy;
3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công;
4. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường;
 Văn phòng: 204B1
 SĐT: 02773 882 557
 Email: ntnhanh@dthu.edu.vn
Phó Trưởng phòng
ThS. Phan Đức Tồn
 Nhiệm vụ:
1. Trực tiếp phụ trách hoạt động đào tạo hệ không chính quy:
- Hoạt động xúc tiến mở lớp;
- Thỏa thuận, ký kết và thực hiện hợp đồng;
- Xây dựng biên chế năm học cho hệ không chính quy;
- Phối hợp tổ chức tuyển sinh và tổ chức thi kết thúc môn học;
- Tổ chức xét tốt nghiệp hệ không chính qui, tham gia phát bằng tốt nghiệp;
- Xây dựng các báo cáo;
2. Trực tiếp chỉ đạo Tổ quản lý đào tạo không chính quy;
3. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công;
4. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường;
 Văn phòng: 201B1
 SĐT: 02778 515 516
 Email: pdt1165@yahoo.com
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thụy Như Phượng
 Nhiệm vụ:
1. Phụ trách Tổ đào tạo không chính quy;
2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Quản lý các khoá LKĐT;
- Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình quản lý đào tạo, quy định, quy chế theo hệ thống tín chỉ đối với hệ không chính quy;
- Bảo quản, lưu giữ hồ sơ và lập báo cáo;
- Theo dõi kế hoạch dạy học các lớp LKĐT;
- Thanh toán chế độ giảng dạy hệ không chính quy;
- Tổ chức thi kết thúc môn học các lớp LKĐT;
3. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Phó Trưởng phòng được phân công chỉ đạo;
 Văn phòng: 201B1
 SĐT: 02778 515 516
 Email: tranthuynhuphuong@yahoo.com
Tổ Trưởng Tổ QLĐT
không chính quy
Lê Thị Thanh
 Nhiệm vụ:
1. Theo dõi các lớp Kỹ năng mềm;
2. Thư ký Đề án NNQG 2020;
3. Hỗ trợ quản lý thực tập ngoài sư phạm;
4. Hỗ trợ quản lý tham quan, ngoại khoá;
5. Hỗ trợ quản lý hoạt động khoá luận tốt nghiệp, đồ án môn học;
6. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo chính quy;
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: thanhsptin@gmail.com
Chuyên viên
Phạm Ngọc Thu Thảo
 Nhiệm vụ:
1. Văn thư;
2. Quản lý tài sản của đơn vị;
3. Hỗ trợ công tác văn bằng, chứng chỉ;
4. Hỗ trợ công tác xét và công nhận tốt nghiệp;
5. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo chính quy;
 Văn phòng: 206B1
 SĐT: 02773 881 619
 Email: phamngocthuthao298@gmail.com
Chuyên viên
ThS. Trần Thị Bích Phượng
 Nhiệm vụ:
1. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
2. Báo cáo tổng hợp công tác liên quan đến đào tạo chính quy;
3. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến văn bằng, tín chỉ;
4. Tham gia xét tốt nghiệp;
5. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo chính quy;
 Văn phòng: 206B1
 SĐT: 02773 881 619
 Email: bphuongdhdt@gmail.com
Chuyên viên
ThS. Lê Anh Tuấn
 Nhiệm vụ:
1. Quản lý, vận hành, phát triển hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
2. Điều hành hoạt động dạy học:
- Lập kế hoạch tổ chức giảng dạy;
- Xếp và điều chỉnh thời khoá biểu;
- Tổ chức đăng ký môn học cho sinh viên;
- Điều chỉnh môn học theo nguyện vọng của sinh viên;
3. Tham gia xét tốt nghiệp;
4. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo chính quy;
 Văn phòng: 202B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: letuan@dthu.edu.vn
Chuyên viên
ThS. Nguyễn Phúc Huy
 Nhiệm vụ:
1. Phối hợp quản lý CTĐT hệ không chính quy tại các ĐVLK;
2. Xếp thời khoá biểu các lớp KCQ;
3. Thanh toán ra đề, chấm thi hệ KCQ;
4. Tổ chức, bố trí xe đưa đón giảng viên dạy tại các ĐVLK;
5. Thanh toán tiền tàu xe, tiền ăn, tiền lưu trú cho giảng viên tại một số ĐVLK;
6. Tham gia vận hành phần mềm QLĐT;
7. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo không chính quy;
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: nphuy@dthu.edu.vn
Chuyên viên
Võ Duy Thanh
 Nhiệm vụ:
1. Cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
2. Điều hành hoạt động dạy học:
- Quản lý, điều tiết phòng học;
- Lập thời khoá biểu giảng dạy;
- Tổ chức đăng ký môn học, khối lượng học tập;
- Điều chỉnh môn học theo nguyện vọng của sinh viên;
3. Tham gia xét tốt nghiệp;
4. Hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo;
5. Tham gia vận hành phần mềm QLĐT;
6. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo chính quy;
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: vdthanhdhdt@gmail.com
Chuyên viên
Hà Vũ Hoàng
 Nhiệm vụ:
1. Cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
2. Điều hành hoạt động dạy học:
- Quản lý, điều tiết phòng học;
- Lập thời khoá biểu giảng dạy;
- Tổ chức đăng ký môn học, khối lượng học tập;
- Điều chỉnh môn học theo nguyện vọng của sinh viên;
3. Tham gia xét tốt nghiệp;
4. Tham gia vận hành phần mềm QLĐT;
5. Đăng tải thông tin lên website đơn vị;
6. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo chính quy;
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: vuhoang@dthu.edu.vn
Chuyên viên
Võ Châu Hạnh
 Nhiệm vụ:
1. Phối hợp phục vụ công tác tuyển sinh không chính quy;
2. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ các lớp không chính quy tại trường;
3. Hỗ trợ thanh toán chế độ giảng dạy hệ không chính quy;
4. Theo dõi việc đăng ký học lại, thi cải thiện điểm, bảo lưu kết quả học tập, xoá tên, chuyển trường của các lớp không chính quy;
5. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo không chính quy;
 Văn phòng: 201B1
 SĐT: 02778 515 516
 Email: chauhanhsinh09@gmail.com
Chuyên viên
ThS. Phạm Thiết Trường
 Nhiệm vụ:
1. Thanh toán chế độ giảng dạy hệ chính quy;
2. Hỗ trợ quản lý hoạt động mời giảng;
3. Hỗ trợ công tác đăng ký, biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập;
4. Hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo;
5. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo chính quy;
 Văn phòng: 206B1
 SĐT: 02773 881 619
 Email: pttruong@dthu.edu.vn
Chuyên viên
Võ Tấn Vinh
 Nhiệm vụ:
1. Phối hợp quản lý CTĐT hệ không chính quy tại Trường;
2. Theo dõi kế hoạch dạy học các lớp không chính quy tại Trường;
3. Xếp TKB các lớp KCQ;
4. Thanh toán hợp đồng mời giảng các lớp KCQ;
5. Xếp lịch thi các lớp KCQ;
6. Phụ trách đăng tải thông tin các lớp KCQ lên website Trường;
7. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổ trưởng Tổ quản lý đào tạo không chính quy;
 Văn phòng: 201B1
 SĐT: 02778 515 516
 Email: vtvinh@dthu.edu.vn
Chuyên viên
 
 

THÔNG BÁO

 
Thông báo v/v đăng ký thực tập các ngành ngoài sư phạm, năm học 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [30/01/2018]

 
Sơ đồ chỗ ngồi lễ xuất phát thực tập, năm học 2017-2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [29/01/2018]

 
Thông báo về việc các đoàn sinh viên thực tập sư phạm tập trung tại Cơ sở thực tập

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [22/01/2018]

 
Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp - Đợt ngày 20/01/2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [17/01/2018]

 
Kết quả kết tốt nghiệp đợt ngày 15/01/2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [17/01/2018]